> Y tế Việt Nam  

* Luật khám bệnh, chữa bệnh (23 tháng 11 năm 2009)

* Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Thông tư 41/2011/TT-BYT). Đây là mẫu đơn đăng kư hành nghề y (lần đầu, và cấp lại)

* Tất cả các mẫu đơn (các phụ lục của Thông tư 41)

 

* Pḥng khám Vạn Tâm hướng dẫn:

     1. Các hồ sơ cần nộp
     2. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
     3.  Mẫu khám sức khỏe   (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
     4. Mẫu xác nhận thực hành

* Hồ sơ do Sở Y Tế Hồ Chí Minh phổ biến:
 
1- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

 
2- Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn (có công chứng)
  3- Hai ảnh màu 4 cm × 6 cm, nền trắng, chụp không quá 6 tháng
  4- Giấy xác nhận quá tŕnh thực hành

  5- Sơ yếu lư lịch: trang 1   trang 2
  6- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  7- Giấy xác nhận chưa hành nghề khám chữa bệnh tại địa phương thường trú
    (Chỉ áp dụng cho người đề nghị không có hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh)
  8- Bản cam kết về việc đăng kư về việc đăng kư cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
   (Chỉ áp dụng cho người đề nghị không có hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh) 

  9- Phiếu lư lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Luật lư lịch tư pháp