Trang chủ > Danh sch

Đo Thị Bp

29-6-2012

18-11-2012

25-12-2012


1-2015
 

Bup T Dao: Le Dao, MD, Pediatrician

Si-2-KidsCare
14554 Brookhurst St,
Westminster, CA 92683, USA.    Phone: 714-839-8282

Photo & Map (Ảnh v bản đồ phng khm)


Residency: University of California, Irvine College of Medicine
http://ledaomd.wordpress.com/  

https://www.facebook.com/LeDaoMD


LedaoBabydoc@yahoo.com

 


                                                    8-7-2014

 

14-12-2014

 

Cc bạn ở California thay mặt lớp Y71-77 dự tang lễ thn mẫu của bạn BP

 

Họp mặt với Đo Thị Bp & Đo Thiện Khim tại Nh hng Thanh Tr trưa 20-11-2011

 

Hnh của Đo Thị Bp cc năm:  2016   2011  2006
Trang chủ > Danh sch