Phạm Minh Bửu 

  16-9-2010

Trước khi nghỉ hưu làm ở: Trường Đại Học Y Dược TPHCM (Bộ môn Toán)
Pḥng mạch: 191 Phùng Hưng  P14, Q5, TPHCM
ĐTB: 3853 5552     ĐTDĐ: 090-3776-486
Email: hỏi bs77dk@gmail.com

Lê Minh, Phạm Minh Bửu, Trịnh Anh Dũng, Phan Ngọc Thạch, Nguyễn Huy Diễm, Nguyễn Thanh Minh, Đỗ Đại Hải, Nguyễn Xuân Hoan, Trương Quang Phong, Nguyễn Văn Thông, Hồ Xuân Phương, Mai Thị Sang, Nguyễn Diệu Liên Phương, Nguyễn Thị Thanh Minh, Huỳnh Tuyết Sương, Lê Thị Minh Đức, Đào Thị Hồng Vân,  Lê Thị Mỹ Dung, Lă Thị Kim Mai.

Xem thêm