Bài viết của Nguyễn Văn Cảnh

Nguyễn Văn Cảnh   https://www.facebook.com/profile.php?id=100023154997384&fref=mentions   

   

      1971                   2017             1974

 

 

* Hàng trước: Nguyễn Ngọc Chi, Huỳnh Thị Kim Chi, Tạ (Lê) Thị Long Châu, ?, ?, Lê Văn Dịu, ?.
Hàng sau: Phạm Kim Ánh, Nguyễn Thy Anh, Lưu Tường Anh, Văn Ngọc Ẩn,?,
    BS Nguyễn Chấn Hùng, BS Quang, Vơ Khôi Bửu, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Cảnh.

 

 

1974 tại Bệnh viện Chợ Rẫy

 

Bài viết

LĂNG ĐĂNG CHUYỆN BẠN BÈ

CHUYỆN VUI BUỒN

CHUYÊN T̀NH BUỒN