Tiệc cưới con trai của Nguyễn Ngọc Diệp tại Diamond 15A Hồ Văn Hu, Ph Nhuận tối 7-2-2015

Ảnh do Đỗ Đại Hải gửi tới.