Lê Tấn Đức

   

1974                        20-10-2013

Pḥng Khám Chuyên Khoa Bướu Cổ - Tiểu Đường
9, Lê Đại Hành. P4, Q11, TPHCM
ĐTB:  (08) 3856 1482


Email: hỏi bs77dk@gmail.com

(1974)

Vũ Thị Đỏ, thầy Tăng Nhiếp, Trịnh Anh Dũng, GS Ngô Gia Hy, Nguyễn Khắc Dụng, ?, Lê Tấn Đức,
 Hoàng Thị Kim Dung, Lê Xuân Dũng, Tạ Thanh Hà, Nguyễn Chánh Đức, Trần Ngọc Dung, Đỗ Đại Hải, Nguyễn Anh Dũng