10 g sáng ngày 7-11-2015, một số bạn đă đại diện tập thể cựu sinh viên y khoa SG-TPHCM  khóa 1971-1977
đến chia buồn cùng gia đ́nh bạn
Lê Trường Giang, phúng điếu thân phụ của bạn Giang tại 115/21 Phạm Đ́nh Hổ.

Trịnh Anh Dũng, Nguyễn Chánh Đức, Nguyễn Xuân Bích Huyên, Đặng Thị Thùy Nhiên

 

Phan Ḥa, Trịnh Anh Dũng, Nguyễn Chánh Đức, Nguyễn Xuân Bích Huyên

 

Lê Quang Huyền, Lê Văn Tin