* 15g thứ tư ngày 4-11-2015 , một số bạn đă đại diện tập thể cựu sinh viên y khoa SG-TPHCM  khóa 1971-1977 đă đến phúng viếng thân phụ của Nguyễn Mạnh Khang tại 50/22 Nguyễn Kim, Q. 10.   

(Người bán ṿng hoa làm sót cụm từ "khóa 1971-1977")