Lâm Tấn Nghĩa

Lâm Tấn Nghĩa + Đinh Thị Như Ngọc
Email: hỏi bs77dk@gmail.com 

* 26-02-2018: Ghi chép của LÂM TẤN NGHĨA & ĐINH THỊ NHƯ NGỌC sau chuyến HỘI NGỘ ĐÀ LẠT 2018