Nguyễn Thị Bích Ngọc


1-1-2007

Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic
(Pḥng Siêu âm)

284 Ḥa Hảo, P.4, Q. 10
6C/5 Đinh Bộ Lĩnh, P24 Q, B́nh Thạnh
ĐTB:  3899 - 7551