Huỳnh Lộc Sơn

  
18-6-1972                
26-12-2010     

trước làm ở khoa Ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 2

nay làm ở Trung Tâm Y Khoa Medic (Pḥng khám Nhi)

Nhà riêng: 1 B, Thành Thái, Cư xá Đồng Tiến, P.14,
Q. 10, TPHCM

ĐTB:  3865 6890 
ĐTDĐ:
0903 694 881

Email: hỏi bs77dk@gmail.com