Website của những bc sĩ đa khoa tốt nghiệp tại thnh phố Hồ Ch Minh năm 1977
(do V KHI BỬU thực hiện)

 

* Danh sch th sinh trng tuyển kỳ thi tuyển vo năm thứ nhất Y Khoa Đại Học Si Gn 1971

* Sinh vin qun y

* Danh sch cc bạn cng học (1971-1975 v 1975-1977) chng ti c được thng tin (xếp theo nơi sinh)

  Danh sch cc bạn cng học (1971-1975 v 1975-1977) chng ti c được thng tin

Danh sch ny cn sai st. Mong cc bạn đnh chnh v bổ sung qua email bs77dk@gmail.com
hoặc ĐTB: (848) 3927.1974,   0123.8710.713   [84-123-8710-713]

Lữ Thệ Anh  (Y1: 1971-1972) (Sơ bộ CK2)(c)

Lưu Tường Anh (Chợ Lớn)  (Đức)

Nguyễn Thy Anh (H Nội)  0120-324-9404

Phạm Ngọc Anh (Minh Đức chuyển sang)(Mỹ)

Phạm Kim nh (Mỹ)

Văn Ngọc Ẩn (Bến Tre)(mất ngy 13-11-2016 ngy Hoa Kỳ)

T Thị B (Mỹ)

Trần Thị Bch Bảo  (Mỹ)

Vương Sỹ Bảo (H Nội)(mất ngy 11-10-1996 tại Php)

Nguyễn Văn Bch  (Php)

Trương Cng Bnh (Bnh Dương) 090-394-9954

Phng Văn Bộ (đ mất ngy 11-4-2016 tại Canada)

Đo Thị Bp  (Bắc Ninh)(Mỹ)

Phạm Minh Bửu (Ph Yn) 090-377-6486

V Khi Bửu (Bnh Định) 0122-2520-196

Nguyễn Văn Cảnh (Ninh Bnh)(0918-045-171)

L Thị Long Chu (Tạ Thị Long Chu) (Cần Thơ)

Nguyễn Ngọc Chi (Miền Bắc)(c)

Huỳnh Thị Kim Chi  (Chợ Lớn) 090-3761-750

Phng Đắc Chung (Mỹ)

Nguyễn Huy Diễm

Nguyễn Ngọc Diệp (Thừa Thin - Huế) 091-368-7028

L Văn Dịu  (Lm Đồng)  091-8508-239

Nguyễn Ngọc Doanh  (Miền Bắc) 

Nguyễn Thế Doanh (SBCK 2) (Miền Bắc) 096-8864-863

Hong Kim Dung (H Nội) (Mỹ)

Trần Ngọc Dung (An Giang)(c)

L Thị Mỹ Dung 090-3340-570

L Xun Dũng 

Nguyễn Anh Dũng (H Đng, nay thuộc H Nội)(c)

Qua Đnh Dũng (Ninh Thuận)

Trịnh Anh Dũng 090-3340-570

Nguyễn Khắc Dụng (Chợ Lớn)

Nguyễn Tiến Điệp (Hải Phng) (mất ngy 1-8-2017 tại Đồng Thp)

Đinh Kim Định  (Nam Định)(Mỹ)

Nguyễn Văn Định (Nam Định)

Vũ Thị Đỏ 090-7180-220

L Thị Minh Đức 090-8778-900

L Tấn Đức 091-3769-320   Facebook

Nguyễn Chnh Đức

L Trường Giang (L Văn Giang)

Tạ Thanh H

Vũ Ngọc H (Mỹ)

Đỗ Đại Hải (Si Gn)

Hong Hoa Hải (Bnh Định) 

L Thị Thanh Hải (Quảng Bnh (?) 

Nguyễn B Hải (Si Gn)  

Nguyễn Văn Hải  (Miền Bắc)

Nguyễn Hạnh (Miền Bắc)(Mỹ)

Ron Hạt   (Miền Bắc)     7 Rue Thophile Roussel 75012, Paris.

Nguyễn Thế Ho  Australia

Ng Quốc Hiển (H Nội)(Mỹ) 

Bi Văn Hiệp (Bến Tre)

L Quang Hiệp

Nguyễn Thị Thanh Hoa  (Sơ bộ CK 2) (Bnh Dương)(Canada)

Phan Mỹ Hoa (Mỹ)

Phan Ha (Bnh Định)

Phan Hữu Ha (Bnh Định) (c)

Phạm Thnh Ha (Tiền Giang) 

Nguyễn Xun Hoan (B Rịa - Vũng Tu)(mất ngy 13-12-2011)

L Thanh Hong (Lm Đồng)

Cao Văn Hơn (Quảng Ngi)(Mỹ)

Vũ Quang Hun (H Nội) 

Đo Mạnh Huấn (H Nội)

Khưu Văn Hu (Chợ Lớn)(c)

L Kim Huệ (Nam Định) đ mất năm 2016 tại Mỹ

V Ngọc Huệ (Si Gn)

Hồ Việt Hng (Hng Kampuchia) (Preyveng, Kampuchia)

Nguyễn Đức Hng (Hng Omega) (H Nội) 0169-9934-115

Nguyễn Qu Hng  (H Nội)(Mỹ)   

Phạm Văn Hng  (Mỹ)

Trần Minh Hng (Hng Huế) (Huế)(c)

Trịnh Quốc Hng   (Miền Bắc)(Mỹ)   

Nguyễn Xun Bch Huyn  (Miền Bắc) (0913-7777-52)

Trần Đức Huy (H Nội)

L Quang Huyền  (Quảng Ngi)(094-2481-800)

Đặng Xun Hương mất năm 1981 tại Vũng Tu

Văn Thị Hường (Chợ Lớn)(Mỹ)

L Thị Hường

L Văn Hưởng (Tr Vinh) 090-3947-279

Nguyễn Văn Hữu  (H Nội)

Bi Trọng Khang    (Thuỵ Sĩ)   01 302 4803

Nguyễn Mạnh Khang  (Hải Phng)   

Nguyễn Trọng Khang

Đồng Ngọc Khanh  (Quảng Ninh)   090-3602-122

Nguyễn Vũ Khanh (Bnh Định)(đ mất năm 1979)

Đo Thiện Khim (Thi Bnh)(Canada)

Phạm Huy Khim (Bnh Thuận)(Melbourne)

Lưu Minh Khoa  (Thốt Nốt, Cần Thơ)(c)

Phạm Đức Kim(Mỹ)

Nguyễn Kim (Ninh Bnh)(Mỹ)

Phan Văn Lai (Bến Tre)(mất ngy 20-6-2016 tức 16-5 Bnh Thn)

Đinh Thị Ngọc Lan (Ngoclan T Dinh) (Bnh Định)(Mỹ)

Trần Thị Huỳnh Lan (Bến Tre) 091-3965-430

Mạch Ảnh Lang (Ba Xuyn nay l Sc Trăng)(c)

Nguyễn Duyn Lạng (Hải Phng)   (đ mất tại c năm 2002)

Phan Thnh Lập

Điền Ha  Lễ  (Bnh Định)

Khương Văn Lịch(Mỹ)

Trang Bạch Lin (Lien Bach Trang) (Bạc Liu) (Mỹ)

Nguyễn Vĩ Liệt (Khnh Ha)(Canada)

Đường Thị Loan

Huỳnh Hồng Long  (Kin Giang)(c)

Lương Văn Long (đ mất)

Ng Phước Long  (Cần Thơ)(Mỹ)(1951-2017). Mất tại California ngy 7-9-2017 theo ngy Hoa Kỳ)

L Phước Lộc  (Huế). Mất ngy 25-6-2017 theo ngy Hoa Kỳ)

Vũ Văn Lộc (Ninh Bnh)

Ng Lợi (William Lợi Ng) SBCK 2  (Bnh Định)(Mỹ)

Nguyễn Văn Lữ   (Mỹ).  

Nguyễn Thị Thanh Lương (H Nội)(Canada)

Chu Thị Minh Lưu (Hải Phng)   

Dương Ngọc Lưu

Phạm Don Luyện  (Hải Phng)(đ mất ngy 30-10-2014 tại TpHCM)

V Ngọc Luyện (Bnh Định)(Mỹ)

Nguyễn Văn L

L Thị Kim Mai

Nguyễn Thị Phương Mai (H Nội)  

Phan Tuyết Mai  (Mai T Phan) (Si Gn)(Mỹ)

Vũ Hữu Mạnh  (H Nội)(Canada)

Vũ Văn Mạnh

L Kiến Mẫu 

Đỗ Minh

L Minh (Miền Bắc)

Nguyễn Thanh Minh  (Si Gn)

Nguyễn Thị L Minh (Si Gn)(Mỹ)

Nguyễn Thị Thanh Minh  (Đ Nẵng)

Phạm Văn Minh (Canada)

Trần Văn Minh (Cần Thơ)(Mỹ)

Trần Cng Mười

Phạm Kim Ngn (c)

Nguyễn Hữu Nghi (sinh năm 1951)

Nguyễn Hữu Nghi (sinh năm 1952) (hiện ở Thốt Nốt) 0913-974-934

Lm Tấn Nghĩa (Bến Tre) 091-3849-000

Phạm Văn Nghĩa (Quảng Bnh)

Tạ Đức Nghiễm (Mỹ)

Nguyễn B Nghin (Ninh Bnh)

Đinh Thị Như Ngọc  091-3849-000

Nguyễn Cao Ngọc (Mỹ)

Nguyễn Thị Bch Ngọc (Si Gn)

Dương Huỳnh Nguyn: Toronto, Canada

L Thu Nguyệt (Gia Định)(Mỹ)

Phạm Ngọc Ngươn  (Gia Định)

Trương Hữu Nhn  (Bến Tre)(mất ngy 13-8-2014 tại Bến Tre

Phạm Cng Nhn

L Trung Nhn (YKSG) (Canada)

L Thnh Nhn (YKMĐ) (đ mất tại Mỹ)

Hồ Ngọc Nhẫn (c)

Hồ Yến Nhi (Cần Thơ)(Mỹ)

Tống Nhiệm (Mỹ)

Đặng Thị Thy Nhin (SBCK 2)

Nguyễn Văn Nhờ 

Ng Thị Ngọc Nhung  (Củ Chi, TPHCM)

Bi Văn Ninh (Ninh Thuận)(đ mất ngy 24-12-2010 tại TpHCM)

Ng Hữu Pha (c)

Vng A Pht (Vương An Pht) (Quảng Ninh)(Mỹ)

Đặng Thị Phỉ (Tiền Giang)(Mỹ)

Trương Quang Phong (Ph Yn)(Mỹ)

Nguyễn Hữu Phc (1950-2015) (Quảng Ngi)

Hồ Xun Phương (Bnh Định)

L Minh Phương (An Giang)(Php)

Nguyễn Diệu Lin Phương  (Đ Nẵng) 090-2713-780

Nguyễn Tiến Phụng (Sơn Ty, nay thuộc H Nội ) (đ mất năm 2007 tại Vũng Tu)

Phan Huy Quang

Trần Kim Qui  (Cần Thơ)(mất ngy 27-6-2017 theo ngy Hoa Kỳ)

Nguyễn Thị Mỹ Quỳ 

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh  (H Nội)(đ mất)

Nguyễn Thy Quỳnh (Miền Bắc) 090-3685-492

Nguyễn Văn Sắc  USA

Mai Thị Sang  (Gia Định)

L Xun Sng 3844-3561

Sy Kim Sanh (Quảng Ninh) 0169-4712-356

L Đức Trường Sinh (Truong-Sinh Leduc) (Đ Nẵng)

Trần  Sophia (Sc Trăng) (mất ngy 3-3-2015 tại Cần Thơ)

Hồ Xun Sơn (Quảng Bnh)(Mỹ)  

Huỳnh Lộc Sơn  (Kiến Phong nay thuộc Đồng Thp) 090-3694-881

L Hồng Sơn   (H Nội)

V Thanh Sơn (Sony Vo) (Quảng Nam)(Mỹ)  

Huỳnh Tuyết Sương  (Si Gn)(đ mất)

Huỳnh Ti  (c)

Trần Hữu Ti (Si Gn) (Mỹ)

Nguyễn Minh Tm (Mỹ)

Phan Ngọc Thạch (Gia Định) 028-3820-3046

V Ngọc Thi  (G Cng, Tiền Giang)(Mỹ)

L Văn Thnh (Thnh volley) (H Nội)(Mỹ) 

Phạm Đnh Thnh

Nguyễn Thế Thnh 091-3651-815

Phạm Văn Thắng  (Kiến An, nay thuộc Hải Phng) 

Phng Đức Thắng (sơ bộ 2) 028-3825-8645

Nguyễn Trọng Thim (19??-1979)

Nguyễn Cng Thiện (Quảng Trị) (khng r ở pha Nam hay pha Bắc sng Bến Hải)

Nguyễn Văn Thng  (An Giang) 090-3696-386

Nguyễn Vĩnh Thống  091-3925-590

Đinh Xun Thu (SBCK 2) 

Nguyễn Thanh Thuận (Ph Mỹ, Bnh Định)

V Ti Thuận (Canada)

Ng Hong Thc (Mỹ)

Vũ Mạnh Thực (Nam Định)(mất ngy 21-1-2017 ngy Hoa Kỳ)

Trần Ngọc Tiến (Canada)

Vũ Mạnh Tiến

Nguyễn Văn Tiếp (Tiep Nguyen) (Si Gn)(Mỹ)

L Văn Tin    (Gia Định) 091-8298-036

Phạm Gia Ton (H Nội)(c)

Nguyễn Thị Xun T (Xuanto Leduc) (Chu Đốc, An Giang)(Mỹ)

Nguyễn Thị Ngọc Trm 091-9282-156

Nguyễn Tăng Tri (Quảng Nam)(Canada) 

Nguyễn Học Triết  090-8107-319 

Bi Thiện Triệu (Mỹ)

Nguyễn An Trinh (Chợ Lớn)

Nguyễn Huyền Trinh (H Nội)(Mỹ)

Vũ Thị Tuyết Trinh (H Nội) 090-9201-469

Nguyễn Minh Trung  (Nam Vang, Kampuchia)(đ mất)

Tiu Kiến Trung (Tr Vinh)(c)

Nguyễn Ngọc T   (Mỹ)

Trần Tự

Nguyễn Hng Tuấn (H Nội)(Canada)

Nguyễn Thị Tuệ (Mỹ)

L Bửu Tuyền

Mai Thị Tuyết  mất năm 2017 tại Đức

V Bạch Tuyết (Bnh Dương)(Canada)

Trương Ngọc Từ  (Vĩnh Ninh, Quảng Bnh)(Mỹ)

Nguyễn Thanh Vn  (Nam Vang, Kampuchia) 090-2891-128

Nguyễn Thị Bch Vn   (Si Gn)(Mỹ)

Đo Thị Hồng Vn  (Đồng Nai) 098-4960-112

Trịnh Hồng Vn  (Bnh Định)(mất ngy 23-12-2016 tức 25-11 Bnh Thn tại TpHCM)   

Nguyễn Quang Vinh  090-3681-525  

L Thiện Vượng (David Le)(Canada)   

Trần Đức Vượng (Mỹ)

Nguyễn Thị Ngọc Yến  (Hải Phng) 
 

Danh sch th sinh trng tuyển kỳ thi tuyển vo năm thứ nhất Y Khoa Đại Học Si Gn 1971

Danh sch cc bạn cng học (1971-1975 v 1975-1977) chng ti c được thng tin

Danh sch v hnh từng bạn vừa được sửa chữa ngy 8-12-2013

Hnh v thng tin của từng bạn trn Flick
Xếp theo chữ ci đầu của tn:  A  B  C  D  Đ  G  H  K  L  M  N  P  Q  S  T  V  Y 

Danh sch cc bạn đ mất

Danh sch ny cn sai st. Mong cc bạn đnh chnh v bổ sung qua email bs77dk@gmail.com
hoặc ĐTB: 0122-2520-196