Trang chủ      Hnh

 

Họp mặt tại nh Nguyễn Qu Hng (Hungtinton Beach, California) ngy 6-1-2018:

Hnh cỡ lớn      Slideshow 

Vợ chồng Nguyễn Vĩ Liệt từ Vancouver (Canada) (ngồi v đứng từ đầu bn phải, vợ chồng Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung từ Perth (Australia) v vợ chồng V Ngọc Huệ từ Colorado. 4 bạn đến dự nhưng khng c mặt trong hnh: Đo Thị Bp, Trịnh Quốc Hng, Ng Lợi v Nguyễn Văn Tiếp

Hnh cỡ lớn      Slideshow    

Trang chủ