T/g cac ban,


 

1/ Cac ban download cac form IMM 5257 va IMM 5645


 

2/ Cac ban dien vao 2 forms do, sau do gui cho chau Hiep kiem tra xem  da day du chua (email: vhiep25@gmail.com). Co gi thieu thi chau Hiep se bao lai cho cac ban


 

3/ neu dung roi thi cac ban se in ra  va de cung voi cac giay to khac


 

4/ Khi da xong het chau Hiep se vao trang web  www.visglobal.ca/canada/vietnam de hen ngay len nop giay to dum cho cac ban 


 

5/ Dung ngay hen cac ban len  180 Nguyen thi Minh Khai (Trung Tam tiep nhan Ho so thi thuc Canada de nop


 

Cac ban cung co the dien thoai cho chau Hiep : 0915777752 de hen len dien form cung voi chau tai 42 Da Nam P2 Q8


 

Than men


 

Huyen


 

 

Trang chủ


THỦ TỤC XIN VISA CANADA

 

 
T/g cac ban,

 
1/ Cac ban download cac form IMM 5257 va IMM 5645

 
2/ Cac ban dien vao 2 forms do, sau do gui cho chau Hiep kiem tra xem  da day du chua (email: vhiep25@gmail.com). Co gi thieu thi chau Hiep se bao lai cho cac ban

 
3/ Neu dung roi thi cac ban se in ra  va de cung voi cac giay to khac

 
4/ Khi da xong het chau Hiep se vao trang web  www.visglobal.ca/canada/vietnam de hen ngay len nop giay to dum cho cac ban 

 
5/ Dung ngay hen cac ban len  180 Nguyen thi Minh Khai (Trung Tam tiep nhan Ho so thi thuc Canada de nop

 
Cac ban cung co the dien thoai cho chau Hiep : 0915777752 de hen len dien form cung voi chau tai 42 Da Nam P2 Q8

 
Than men

 
Huyen


 

---------- Forwarded message ---------
From: vhiep nguyen <vhiep25@gmail.com>
Date: Fri, Mar 1, 2019 at 1:59 PM
Subject: Hồ sơ xin visa đi Canada du lịch
 

Bạn sẽ cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Chứng minh nhân thân

 • Hộ chiếu gốc đă kư tên (c̣n hiệu lực ít nhất 6 tháng và c̣n trang trống);

 • Tất cả các hộ chiếu cũ (nếu có);

 • Bản sao công chứng mặt hộ chiếu và các trang có đóng dấu mộc hải quan và visa bất kỳ nước nào;

 • Tờ khai xin visa Canada (Form IMM5257) (chữ kư của đương đơn trong tờ khai phải giống với chữ kư trên hộ chiếu);(link tải: https://canadasimple.com/index.php?title=IMM5257)

 • Tờ khai thông tin gia đ́nh (Form IMM5645) (chữ kư của đương đơn trong tờ khai phải giống với chữ kư trên hộ chiếu);(link tải:https://canadasimple.com/index.php?title=IMM5645)

 • Mẫu chấp thuận CVAC và sử dụng dịch vụ của VFS (chữ kư của đương đơn trong tờ khai phải giống với chữ kư trên hộ chiếu);

 • Mẫu IMM5257_SCHEDULE 1 nếu đương đơn đă từng hoặc đang làm trong quân đội (chữ kư của đương đơn trong tờ khai phải giống với chữ kư trên hộ chiếu);

 • Form sử dụng người đại diện IMM5476 (nếu sử dụng người đại diện) (chữ kư của đương đơn trong tờ khai phải giống với chữ kư trên hộ chiếu);

 • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân;

 • Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

 • Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu gia đ́nh (tất cả các trang, kể cả trang trống);

 • Giấy đăng kư kết hôn (nếu đă kết hôn) / Giấy xác nhận độc thân (nếu c̣n độc thân) / Quyết định ly hôn của ṭa án (nếu đă ly hôn) / Giấy chứng tử (nếu vợ/chồng đă mất);

Chứng minh nghề nghiệp

Nếu là cán bộ, nhân viên:

 • Hợp đồng lao động / Quyết định tuyển dụng / Quyết định bổ nhiệm / Quyết định tăng lương;

 • Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch;

 • Bảng lương 3 tháng gần nhất;

Nếu là chủ doanh nghiệp:

 • Đăng kư kinh doanh;

 • Biên lai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm gần nhất;

 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của công ty;

Nếu là người đă nghỉ hưu:

 • Thẻ hưu trí / Quyết định nghỉ hưu / Sổ lĩnh lương hưu;

Nếu là học sinh, sinh viên:

 • Đơn xin nghỉ học có xác nhận của nhà trường;

Nếu là đại lư bán hàng cho công ty:

 • Hợp đồng đại lư;

 • Giấy chứng nhận lợi nhuận, doanh thu hàng tháng, hàng năm

Chứng minh tài chính:

 • Sổ tiết kiệm có giá trị tổi thiểu 5.000 USD trở lên (Càng nhiều càng có khả năng đậu cao);

 • Giấy xác nhận số dư sổ tiết kiệm tại thời điểm hiện tại;

 • Sổ đỏ hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc tài sản riêng có giá trị khác (nếu có);

 • Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác nếu có (xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu);

 • Photo Thẻ Master Card hoặc Visa Card (nếu có)

Giấy tờ chuyến đi:

 • Xác nhận booking vé máy bay 2 chiều;

 • Xác nhận đặt pḥng khách sạn;

 • Lịch tŕnh du lịch tại Canada;

Bộ hồ sơ đầy đủ làm visa du lịch Canada khá là rắc rối nhỉ. Vậy nên, để tiện tham khảo, cũng như xem thêm về các bước làm visa Canada, bạn hăy nhấn “Tải về hồ sơ chi tiết”
tại
https://visacanada.com.vn/visa/visa-du-lich/