Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B

 
Hy nhớ kỹ v lưu địa chỉ  http://y7179.com/sb

        Hy vo  http://vuimaimai.blogspot.com  khi khng vo được website ny.

 

V Khi Bửu đ cng tc tại Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B (đng tại khu vực bệnh viện 4 D Chiến trước 1975, gần ng tư G Đậu, nay l khu vực ta thp Becamex) từ thng 5 năm 1978 đến thng 1, năm 1987.

* Danh sch một số thầy c từng dạy tại THYT SB

* C Nguyễn Thị Hu Lun mất ngy 1-5-2015 tại TpHCM.

* Hnh một số cựu gio vin của Trường THYT tỉnh Sng B

* Cựu học sinh y sĩ đa khoa kha 1 (nhập học năm 1978) Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B

* Cựu học sinh y sĩ x kha 1 (nhập học năm 1978) Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B

* Cựu học sinh lớp y sĩ  kha 2 (nhập học năm 1979) của  Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B

* Cựu học sinh y sĩ đa khoa kha 3 (1980-1983) của Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B

* Cựu học sinh y sĩ đa khoa kha 4 (1981-1984) của Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B

* Cựu học sinh y sĩ đa khoa kha 5 (1982-1985) của Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B