Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B

 
Hy nhớ kỹ v lưu địa chỉ  http://y7177.com/sb

       Cc bạn hy gửi thng tin v ảnh chụp về vuimaimai@gmail.com đẻ bổ sung nội dung

     Cựu học sinh nữ hộ sinh của Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B
 

 Hnh v thng tin của cc thầy c

 

 Danh sch học sinh (km nơi ở hiện nay v số điện thoai)      

 

 

AN

 LƯƠNG THỊ THU ANfacebook- l em con d

của c TRƯƠNG THỊ NGỌC SƯƠNG


- l vợ của HỒ VĂN THẮNG lớp Y5B


 

CỬ

ĐỖ THỊ CỬ

facebook

 

LIN

 PHẠM THỊ BCH LINfacebook

 

LỢI

 V THỊ LỢI


facebook

NHS sơ cấp

> Y sĩ sản nhi

> BS Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

Bến Ct

 

NGỌC

HỒ THỊ NGỌC

facebook

 

 

NHS sơ cấp (1981-1982) > Y sĩ sản nhi > BS Đại học Y Phạm Ngọc Thạch > BS CK 1 Sản

NGỌC

V THỊ NGỌC

facebook

 

 

 

NHS sơ cấp kha 3 > NHS trung cấp kha 3

NHN

L THỊ HẠNH NHN

facebook

 

THỦY

NGUYỄN THỊ

THANH THỦY

facebook

TRUNG TM CHĂM SC SỨC KHỎE SINH SẢN tỉnh Bnh Dương

Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B