Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B

Lớp y sĩ x kha 1978-1980

Lễ tốt nghiệp 1980        Hnh lớp Y1D

 Danh sch học sinh

AI

NGUYỄN VĂN AI

D

 ANH

 HUỲNH THỊ KIM ANH

 

 

 BẰNG

 NGUYỄN THỊ KIM BẰNG

 

 

 

 

facebook
 

 CC

 PHẠM THỊ THU CC

facebook
 

 

CƯỜNG

 DƯƠNG PH CƯỜNG

facebook

 

 DŨM

 H THỊ DŨM

facebook

 

DUNG

NG THỊ DUNG


facebook

Bc sĩ tại Trung tm Y tế thị x Thuận An

DŨNG

ĐON ANH DŨNG
facebook
 
 

ĐNG

NGUYỄN THỊ ĐNG


 

 
  ĐO VĂN ĐỨC


facebook

 

GỌI

V THỊ GỌI

đ mất v ung thư

năm 2015

H

HUỲNH THANH H  

HIỀN

NGUYỄN THỊ HIỀN  

HIỆP

L QUỐC HIỆP Phước Long

K

TRƯƠNG THỊ KIM K  

LỆ

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

 

LIN

NGUYỄN THỊ KIM LIN

facebook

 

NHI

NGUYỄN KIỀU NHI  

NHƯ

? THỊ NHƯ  

LIN

NGUYỄN THỊ NGỌC LIN


 

 

LUN

L THỊ LUN

 

NGUYỆT

NGUYỄN THỊ MINH

 NGUYỆT

facebook

 

PHƯỚNG

L THỊ PHƯỚNG

 

QUN

BI VĂN QUN

facebook

 

QUI

ĐỖ VĂN QUI

 

TM

NGUYỄN THỊ TM

 

TẠO

NGUYỄN VĂN TẠO

facebook

 

THƠ

NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ

facebook

 

THƯỜNG

NGUYỄN THỊ THƯỜNG

 

facebook

 

TRUNG

NGUYỄN VĂN TRUNG  

NGUYỄN THỊ TƯ

 

THƯỜNG

NGUYỄN THỊ THƯỜNG

 

TIẾN

NGUYỄN HONG TIẾN  

TN

DƯƠNG THỊ KIM TN

facebook

 
       

 

 

 

  

Lớp y sĩ x (1978-1980) chụp hnh cng cc thầy c sau lễ tốt nghip năm1980

 

 
Lớp y sĩ x (1978-1980) chụp hnh cng cc thầy c sau lễ tốt nghip năm1980

Lớp y sĩ x (1978-1980) chụp hnh cng cc thầy c sau lễ tốt nghip năm1980

Lớp y sĩ x (1978-1980) chụp hnh cng cc thầy c sau lễ tốt nghip năm1980

 

Lớp y sĩ x (1978-1980) chụp hnh cng cc thầy c sau lễ tốt nghip năm1980

 

Lớp y sĩ x (1978-1980) chụp hnh cng cc thầy c sau lễ tốt nghip năm1980

L QUỐC HIỆP & HUỲNH THANH H (Lớp y sĩ x 1978-1980)

chụp hnh cng thầy H CNG QUỲNH

v 2 học sinh kha Y2 (1979-1982) NGUYỄN THANH LIM & NGUYỄN VĂN MINH

sau lễ tốt nghip năm 1980 của lớp y sĩ x 1978-1980.