Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B

Cựu học sinh y sĩ đa khoa kha 3 (1980-1983) Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B

Hnh chụp năm 1980

 

Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B