Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sng B    

 

Cựu học sinh y sĩ đa khoa kha 3 (1980-1983) Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B

 

Hnh chụp năm 2011: Họp mặt lần 1 tại Chơn Thnh

 

 

Cựu học sinh y sĩ đa khoa kha 3 (1980-1983) Trường Trung Học Y tế tỉnh Sng B