TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ TỈNH SNG B

 

Cựu học sinh y sĩ kha 1981-1984

Hnh chụp sau lễ tốt nghiệp năm 1984

Hnh chụp khi cn đi học ở Trường Trung học Y Tế tỉnh Sng B

(Ảnh của V KIM CC)

 

Nguyễn Văn Thắm, Bi Quang Đức

(Ảnh của V Thị Sinh)

 

 

(Ảnh của V Thị Sinh)

(Ảnh của V Thị Sinh)

(Ảnh của V Thị Sinh)

 

L VƯƠNG NGA

(Ảnh của V Thị Sinh)

  

(Ảnh của V Thị Sinh)

 

 

(Ảnh của V Thị Sinh)

V THỊ SINH

  

V THỊ SINH, L VƯƠNG NGA

(Ảnh của V Thị Sinh)

 

Hnh chụp sau lễ tốt nghiệp năm 1984