Lưu niệm Trường Trung Học Y tế Tỉnh Sông Bé

 H́nh và thông tin của các thầy cô

 

Cựu học sinh y sĩ đa khoa khóa 5 (1982-1984) của Trường Trung Học Y tế tỉnh Sông Bé

Họp mặt năm 2013

 Danh sách học sinh

 

 

B̀NH

NGUYỄN THANH B̀NH

 

Lớp trưởngY5B

CHÂM

BÙI THỊ CHÂM


facebook

NGUYỄN VĂN CƯ

facefook

 

GẪM

NGUYỄN THỊ GẪM

facefook

5A

ĐÀO

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO facefook

5B

 

Em của HUỲNH THỊ NGỌC LANG

(YA3: 1980-193)

HUỲNH THỊ KƯfacebook

 

NGUYỄN THỊ HỒNG LƯfacebook

 

TÔ THỊfacefook

 

NGUYỆT

PHẠM THỊ THU NGUYỆTfacefook

 

SEN

PHẠM THỊ HƯƠNG SENfacefook

Phó pḥng Kế Hoạch

Trung tâm y tế Lộc Ninh

THANH

LÊ THỊ LIÊN THANH


facebook

Thường Tân, Bắc Tân Uyên

THẮNG

HỒ VĂN THẮNG


 

 

THẮNG

TRẦN NGỌC THẮNG


facebook

 Đồng Phú

THÊ

PHAN THỊ THÊ


facebook

Lớp phó Y5B

THỆ

NGUYỄN VĂN THỆ


facebook

  
THIỀU

TRỊNH XUÂN THIỀU

facebook

BSCK 1


Đồng Xoài

THOA

LĂ THỊ KIM THOA

facebook

 

THOA

TÔ THỊ THOA

 

Lớp phó Y5B

 

TIẾP

LƯU THỊ TIẾP

facebook

 

TUÂN

PHẠM THỊ TUÂN

 

 

 

Hàng đứng, từ trái qua phải:

Thắng lam,
TRẦN PHƯƠNG,
NGÔ CÔNG THIỆN,
PHẠM THÀNH,
Hiệp ṛm,
THÀNH lé (Y4).

Hàng ngồi:
Hải mập (Hải đồ Mỹ),
Bá Thành,
TRẦN LỘC,
TRẦN NGỌC THẮNG (Thắng Brô).