Hội ngộ CANADA

 

            các bạn đừng dùng thư mời Bửu đă gởi lần trước.

            Các bạn tải 2 tập tin thư gởi tổng lănh sự:  lanh-su.pdf  và thư mời bạn: ban.pdf

            in ra để bổ sung hồ sơ xin visa.

           Mặc dù họp mặt từ 16-22/8/2019

           nhưng trong thư tường tŕnh và phỏng vấn

           các bạn ghi và trả lời thời gian họp là từ 14-8 đến 24-8-2019

           cho khớp với ngày tháng trong thư mời nhé!

 

                   

Các bạn ở Việt Nam nên đi cùng chuyến bay để thuận lơi hơn.

Nếu có thắc mắc ǵ về làm hồ sơ xin visa hoặc mua vé máy bay, hăy liên hệ với NGUYỄN VĂN THÔNG (trưởng đoàn VN)
hoặc NGUYỄN XUÂN BÍCH HUYÊN (phó trưởng đoàn VN)