Website của những bác sĩ đa khoa tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1977
(do VƠ KHÔI BỬU thực hiện)

Trang
chủ

Tin BSĐK

Lịch sử trường y

 Danh sách

 H́nh

Websites khác 

 

Tin
y dược

Bài viết

Cám ơn

Quỹ lớp

Liên hệ 

Video

Liên kết
các khóa khác

Người Huế là tổ tiên của người Nhật?
(Lê Thanh Hoàng kể)

Trước khi đọc câu chuyện bên dưới, độc giả cần làm quen với vài câu nói tiếng Nhật sau đây để đối chiếu với ngôn ngữ dùng trong câu chuyện. Những câu nói ngắn tiêu biểu trong tiếng Nhật thường là những cụm từ kết hợp khoảng 4 âm tiết:

- Konnichiwa (cô-ni-chi-va) (Chào bạn)
- Ogenki desu ka (ô-gen-ki-dex-ka) (Bạn có khỏe không?)
- Hai, genki desu (hẩy, gen-ki-dex) (Dạ khỏe)
- Anata wa? (a-na-ta-va) (C̣n bạn khỏe không?)
- Watashi-mo genki-desu (oa-ta-Si-mô gen-ki-dex) (Tôi cũng khỏe)
- Arigatou (a-ri-ga-tô) (Cám ơn bạn)

Có một nhà nghiên cứu nhân chủng học người Nhật đi t́m nguồn gốc tổ tiên của dân tộc ḿnh. Ông ta đă đi khắp thế giới để t́m kiếm nhưng vô vọng. Cuối cùng ông trở về Châu Á và đặt chân đến Việt Nam. Ông đi tàu lửa từ ga Hà Nội vào đến ga Huế. Trên sân ga Huế, t́nh cờ ông được nghe 2 người dân địa phương nói chuyện với nhau:

- Mi đi ga ni?
- Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
- Ga tê. Tau đi ga tê.
- Ga tê ga chi?
- Ga Lăng Cô tề.
- Răng đông như ri?
- Ri mà đông chi!
- Mi ra ga mô?
- Ra ga Nam Ô.
- Khi mô mi đi?
- Chừ chớ khi mô.
- Mi lo ra đi.
- Ừ, tao đi nghe mi!

Nhận ra cách phát âm ngôn ngữ của người dân địa phương ở đây không khác ǵ tiếng Nhật ngày nay, nhà nghiên cứu người Nhật đă mừng rỡ reo lên: “A! Đây chính là tổ tiên của người Nhật rồi!”