À travers la fenêtre

Qua khung cửa kiếng

 

Un jeune couple venait de s’installer dans un nouveau quartier.
Le lendemain matin, au moment où le couple prenait le petit déjeuner, la femme aperçut leur voisine qui étendait du linge sur un séchoir.

Một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn vào một căn nhà mới.
Sáng hôm sau, vào lúc ăn sáng, cô vợ thấy nột người phụ nữ láng giềng đem phơi quần áo vừa giặt.

 

- Quel linge sale! dit elle. Elle ne sait pas laver.
Peut-être a-t-elle besoin d’un nouveau savon pour mieux faire sa lessive!
Son mari regarda la scène mais garda le silence.
 

Cô bảo: “Quần áo c̣n bẩn quá, rơ bà này chẳng biết giặt. Có lẽ bà ta cần loại xà-pḥng khác tốt hơn.

Anh chồng nh́n qua rồi im lặng.

 

C’était le même commentaire chaque fois que la voisine séchait son linge.....
 

Và rồi cứ mỗi lần thấy người láng giềng phơi quần áo th́ lại có lời phê phán...
 

 

Après un mois, la femme fut surprise de voir un matin que le linge de sa voisine était bien propre et elle dit à son mari:
- Regarde ! Elle a appris à laver son linge maintenant..... Qui le lui a enseigné?
 

Một tháng sau, vào một buổi sáng, cô vợ ngạc nhiên khi thấy quần áo người láng giềng đem phơi sạch sẽ và cô nói với chồng:
“Anh xem ḱa, bà ta đă học được cách giặt giũ! Không biết ai đă dạy cho bà ấy?"

 

Le mari répondit:
- Non... Je me suis levé tôt ce matin et j’ai lavé les vitres de notre fenêtre!
 

Anh chồng đáp:
“Không... sáng nay anh dậy sớm và lau khung cửa kiếng nhà ḿnh ấy chứ!
 

 

Ainsi va la vie: Tout dépend de la propreté de la fenêtre à travers laquelle nous observons les faits.
Avant de critiquer, il faudrait peut-être vérifier d’abord la qualité de notre regard.
Alors, nous pouvons voir avec clarté la limpidité du coeur des autres.
 

Cuộc đời cũng thế.
Tất cả tùy thuộc vào mức độ sạch của
khung cửa sổ mà qua đó ta nh́n các sự kiện.

Trước khi phê phán, thiết tưởng có lẽ trước tiên nên xác định lại cái nh́n của chúng ta.

Như thế, chúng ta sẽ nh́n thấy rơ ràng sự trong sáng của tâm hồn người khác.
 

 

Ah! J’allais oublier....
Aujourd’hui, je te vois mieux qu’hier.
Et toi?
 

Ồ, không khéo tôi lại quên...

Ngay hôm nay, tôi nh́n bạn lạc quan hơn hôm qua.

C̣n bạn th́ sao?
 

Màu kính!

  Thằng Ba đeo cặp kính râm

Than rằng trời đất tối tăm mịt mờ,

Vội vàng đổi kính màu lơ

Cười rằng trời đất bây giờ hóa xanh.

Ba ta lại muốn chơi tinh,

Đeo đôi kính trắng nh́n quanh khắp nhà,

Than rằng muôn vật đều nhoà

Mẹ Ba thấy vậy nhủ Ba đôi lời,

"Muốn trông cho rơ sự đời,

Mà đeo mắt kính nực cười lắm thay

Phải nên cởi kính ra ngay

Dùng đôi mắt thật họa may đỡ nhầm!"

****************