Thơ gi 

Lu nay khng nghĩ mnh gi 
By gi
mi biết qu l y chang 
Su
t ngy ni chuyn thuc thang 
G
p nhau li k c trng chuyn xư
Tivi d
gic ng trư
S
c kho li gim, mt m, da nhăn 
Đ
c ch phng đi my trăm 
L
i cn đng tr, tn ngn, hay qun 
C
ngy mi mt đi tm 
H
ết tm kho ca li tm kho xe 
Nhi
u hm thăm viếng bn b 
Đ
ược dăm ba pht nm ph ng ngon 
Tc b
c chen chc tc non 
Khng dm nh
na s cn bnh vi 
Ki
ến thc mi nut chng tri 
B
ước ra khi ca trm người o len 
Ra đ
ường chng ai gi tn 
C
gi ch, bc c phin hay khng ? 
Khi ln xe but d
u đng 
Dăm ng
ười nhường ch 'Mi ng c ngi' 
L
i hay nhy cm, ti đ
Thch đ
ược săn sc hơn thi ngy xư
Th
y tnh nhn tr vui đa 
M lng chua xt ph
n va cui thu 
Su
t ngy tiu-tin lu b 
C
ơm th phi nho, ph cho tht m
Thch nghe ti
ếng hi, li khen 
'Lc ny thon th
, tr hơn do no' 
Th
c ăn c ly o o 
Ăn th ch
ng ni m sao c thm 
Ng
trưa gic c di thm 
Đ
ng, ngi, 'chuyn y' ngy thm chm r 
Đnh răng, tm thu
c loi g 
Đ
răng được trng khng th kh coi 
C ph ch
hp mt hơ
Đm v
trng mt nhn tri đếm sao 
G
p người cng tui như nhau 
Th
ường hay hi 'Bc thế no? Kho khng?' 
Cell Phone th kh
v ng
Lng ta lng tng th
ường khng tr l
Đ
chung reo mi mt h
M
ra th đ chm ri cn đu ? 
B
nh tt n đến t đu 
Cao m
, cao mu lu lu ... tiu đường 
Trnh n vi
c nng l thường 
Vi
c nh th cũng đau xương, mt nhoi 
Đi ch
ơi cng kh gp hai 
Đi đu cũng ng
i đường di li xe 
Gi
thn cho khi trn xoe 
Vng hai sao c
b b phnh to 
Thang l
u cng nghĩ cng lo 
Ch
s trượt ng kh cho thn ny 
Ng
th chng ng được say 
B
n năm gi sng dy ngay tc th 
Sinh nh
t, sinh nhiếc lm g 
Ci chuy
n l t y th nn qun 
V
n hay nhn kiếng thường xuyn 
Xem chn dung đ tr
nn thế no 
 Bu
n tnh đếm th xem sao 
Bao nhiu tri
u chng y bao nhiu gi!                             

       Mt người gi!                                    

                                  Thng 7 năm 2009