Bắc bảo Kỳ, Nam ku Cọ (gọi l Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ, Nam ku chai
Bắc mang thai, Nam c chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đi

i! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm
Bắc co Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc nm Nấy Nệ

Bắc lệ tun tro, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạt tre, Bắc k Lều chng
Bắc ni trổng Thế Thi, Nam bng quơ Vậy Đ
Bắc đan ci Rọ, Nam lm giỏ Tre,

Nam khng nghe Ni Dai, Bắc chẳng m Lải Nhải
Nam Ci bai bi, Bắc L Sự o o
Bắc vo t, Nam v Xế hộp
Hồi hộp Bắc hm phanh, trợn trng Nam đạp thắng

Nam toe tot  hổng chịu đn, Bắc vặn mnh em chả
Bắc giấm chua  "ci  ả", Nam bặm trợn  "con kia"
Nam mỉa  "tn c chua", Bắc rủa  "đồ phải gi"
Nam nhậu nhẹt thịt  ch, Bắc đnh chn cầy tơ

Khi nắng Nam mở D, Bắc lại xo
Đin rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lnh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyn Gượm lại
Bắc l Qu dại, Nam th Ngu gh

Nam Sợ Gh, Bắc Hi Qu
Nam thưa Ta M, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Gh, Bắc m Hi Lng
Nam chối Lng Vng, Bắc bảo Dối Quanh

Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ng
Bắc thch cứ vồ, Nam ưng l chụp
Nam rờ Bng Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam hét: "my đi!" Bắc h: "ct xo".

Bắc bảo: cứ vo! Nam : ngắt n đi.
Bắc gửi phong b, bao thơ Nam gi
Nam ku: muốn i, Bắc bảo: buồn nn !
Bắc gọi tiền đồn, Nam ku chi gc

Bắc hay khoc lc, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gi ngang Bắc chắn
Bắc khen  giỏi mắng, Nam ni chửi hay.
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt ch.

Bắc  vn bi t, Nam  bới tc ln
Anh  Cả  Bắc  qun, anh  Hai  Nam  l
Nam :  ăn đi ch, Bắc:  mời anh xơi!
Bắc mới tập  bơi, Nam thời đi  lội 

Bắc đi  ph hội, Nam tới  chia vui
Thui thủi Bắc ko  xe li, một mnh  xch l Nam đạp
Nam thời  mập mạp, Bắc cho l  bo
Khi Nam khen  bo, Bắc bảo l  ngậy 

Bắc quậy  Sướng Ph, Năm rn  Đ Qu!
Bắc khoi đi  ph, Nam thường qua  bắc
Bắc nhắc  mi giới, Nam liền  giới thiệu
Nam t khi  điệu, Bắc hay  lm dng 

Tn m khng thật, Bắc bảo l  điu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam ku l  xạo
Bắc nạo bằng  gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam  m phiếm, Bắc  thch đa 

Bắc vua  Bia Bọt, Nam cha La-De
Bắc khoe  Bi Bi lạc rang, Nam :  Thơm Thơm đậu phọng
Bắc xơi  na  vướng họng, Nam ăn  mng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam trm trm  ăn vụng, Bắc len ln  ăn vn 


Bắc vờ vịt  l mơ, Nam thẳng thừng  l thi địt
Khi thấm, Nam  xch thng  th Bắc  b x
Nam bỏ trong  rương, Bắc tun vo  hm
Nam lết v  hm, Bắc mặc  o quan 

Bắc xut xoa  "Ci Lan xinh cực!",
Nam trầm trồ  "Con Lan đẹp hết ch!"
Phủ ph Bắc  trm chăn, no đủ Nam  đắp mền

Tnh Nam duyn Bắc c thế mới bền mới lu

(Khuýt danh)

Trang chủ