Website của cựu sinh vin y khoa Si Gn - Thnh phố Hồ Ch Minh  kha 1971-1977
(do V KHI BỬU thực hiện)

         

CM ƠN  

Quỹ tương tế của lớp              Gip Trịnh Hồng Vn    Gip Phạm Don Luyện         Gip Trần Sophia  

Gip Nguyễn Thanh Thuận     Gip Nguyễn Tiến Điệp    Gip Phan Văn Lai     Gip Bi Văn Ninh 

Quỹ duy tr website                  Quỹ mua nh tnh bạn

 

* Cảm ơn Cng Ty TNHH KD trang thiết bị y tế Việt Tiến (Medent Express CO, Ltd đ ti trợ chi ph cho chuyến du lịch v ăn trưa của đon du lịch của Lớp BSĐK 77 từ Bến Ninh Kiều đến chợ nổi Ci Răng (sng Cần Thơ) v đến dạ cầu Cần Thơ (sng Hậu) (31-10-2010).

Gia đnh bạn Nguyễn Xun Hoan cảm ơn cc bạn đ gửi lời chia buồn, thăm hỏi, đưa tang v phng điếu.

 

* Gia đnh bạn Trịnh Hồng Vn rất cảm ơn cc bạn đ gởi tiền gip đỡ

* Nguyễn B Nghin gp 500.000 đ  (5-3-2016). 
- Hai bạn Trịnh Anh Dũng v L Thị Mỹ Dung: 1.000.000 đ
(1-3-2016)
- Một bạn nữ ở California: 100 USD (29-2-2016)

-
Phan Ha: 500.000 đ (28-2-2016)
- Sy Kim Sanh: 500.000 đ (28-2-2016)
- Đỗ Đại Hải - Đo Thị Hồng Vn: 1.000.000 đ (28-2-2016)
-
Nguyễn Thanh Vn: 500.000 đ (27-2-2016)
-
Nguyễn Xun Bch Huyn: 1.000.000 đ (24-2-2016)
-
L Quang Huyền: 500.000 đ (23-2-2016)

 

* Trần Sophia v Nguyễn Thị Ngọc Trm rất cảm ơn cc bạn đ gởi tiền gip Trần Sophia

Số tiền cc bạn trong v ngoi nước đ gửi tặng Trần Sophia:
-
Nguyễn Ngọc Chi: 50 AUD
-
Nguyễn Văn Thng: 1.000.000 đ        - L Thanh Hong:  500.000 đ
- Nguyễn Xun Bch Huyn:  1.000.000 đ
- Nguyễn Hạnh:      500 USD          - Nguyễn Chnh Đức:  1.000.000 đ
- Trần Văn Minh:    100 USD         - Bi Văn Hiệp:             1.000.000 đ
- Bi Thiện Triệu:   200 USD         - Trịnh Quốc Hng:      1.000.000 đ  
-
V Ngọc Luyện:    100 USD         - Nguyễn Thế Thnh:    1.000.000 đ
-
V Thanh Sơn:      200 USD      - Một bạn nam ở TPHCM: 500.000 đ
- Trương Quang Phong & Nguyễn Thị L Minh:  200 USD
- Trương Ngọc Từ: 100 USD -
Nguyễn Thanh Vn: 1.000.000 đ
-
Nguyễn Thị Bch Ngọc: 1.000.000 đ
-
Vũ Thị Đỏ: 1.000.000 đ

 

* Gia đnh bạn Nguyễn Thanh Thuận rất cảm ơn cc bạn đ gởi tiền gip Nguyễn Thanh Thuận 

* Ngy  27-6-2011. Hai bạn Trương Quang Phong v Nguyễn Thị L Minh (Los Angeles) gửi về 300 USD.

* Ngy  2-11-2011. Hai bạn L Đức Trường Sinh + Nguyễn Thị Xun T đ gip Nguyễn Thanh Thuận 100 USD.

* Ngy  6-10-2011. V Thanh Sơn v Nguyễn Thị Tuệ:  200 USD. 

* Gia đnh bạn Nguyễn Tiến Điệp rất cảm ơn cc bạn đ gởi tiền gip Nguyễn Tiến Điệp 

Thư cảm ơn của Nguyễn Tiến Điệp gửi ngy 23-7-2011

* Ngy  19-1-2017. Hai bạn ở c:  200 đ c
* Ngy  21-12-2015. Hai bạn ở nước ngoi:  3.160.000 đ
* Ngy  4-1-2015. Nguyễn Ngọc Chi:  500 đ la c. 
* Ngy  15-1-2014. Nguyễn Ngọc Chi:  500 đ la c. 
* Ngy  27-6-2011. Trương Quang Phong v Nguyễn Thị L Minh (Los Angeles): 300 USD.
* Ngy  11-1-2012. Nguyễn Ngọc Chi:  500 đ la c. 
* Ngy  6-1-2012. Nguyễn Hạnh:  100 USD. 
* Ngy  15-10-2011. L Minh:  2 triệu đồng
* Ngy  6-10-2011. V Thanh Sơn v Nguyễn Thị Tuệ:  100 USD. 
* Ngy  4-9-2011. Cao Văn Hơn:  100 USD. 
* Ngy  18-8-2011. L Đức Trường Sinh + Nguyễn Thị Xun T:  100 USD. 
* Ngy  8-7-2011. Trần Cng Mười:  500.000 đồng
* Ngy  6-7-2011.  M. ở Mỹ:  200 USD. 
* Ngy  22-6-2011. Một bạn ở California:  50 USD. 
* Ngy  22-6-2011. Hai bạn ở c:  400 đ la c 
* Ngy  20-6-2011. Đỗ Đại Hải v Đo Thị Hồng Vn:  1 triệu đồng
* Ngy  14-6-2011. Nguyễn Xun Bch Huyn:  1 triệu đồng
* Ngy  11-6-2011. Huỳnh Thị Kim Chi:  2 triệu đồng
* Ngy  10-6-2011. Đồng Ngọc Khanh: 1 triệu đồng
* Ngy  10-6-2011. Một bạn nữ:  5 triệu đồng
* Ngy  10-6-2011. Một bạn nam ở Mỹ: 100 USD.
* Ngy  9-6-2011. Nguyễn Thanh Minh: 1 triệu đồng
* Ngy  8-6-2011. Huỳnh Hồng Long : 100 đ la c 
* Ngy  1-6-2011. Tập thể lớp (trch quỹ tương trợ): 3 triệu đồng

 

* Gia đnh bạn Phan Văn Lai  rất cảm ơn cc bạn đ gởi tiền gip Phan Văn Lai:

* Ngy  19-1-2017. Hai bạn ở c:  100 đ c
* Ngy  23-2-2016. L Quang Huyền:  500 ngn đồng. 
* Ngy  13-2-2016. L Minh: 
1,5 triệu đồng. 
* Ngy  13-1-2016. Nguyễn Xun Bch Huyn: 
1 triệu đồng. 
* Ngy  10-1-2016. Nguyễn Diệu Lin Phương:  500 ngn đồng. 
* Ngy  11-1-2016. Một bạn nữ ở California:  200 đ la Mỹ. 
* Ngy  8-10-2015. L Đức Trường Sinh + Nguyễn Thị Xun T:  200 đ la Mỹ. 
* Ngy  22-8-2015. L Thị Minh Đức:  500 ngn đồng. 
* Ngy  29-6-2015. Phan Tuyết Mai:  200 đ la Mỹ. 
* Ngy  4-1-2015. Nguyễn Ngọc Chi:  500 đ la c. 
* Ngy  1-2-2015.
Phan Tuyết Mai: 100 USD
* Ngy  4-1-2015.
Hong Hoa Hải: 1 triệu đồng 
* Ngy  4-1-2015.
Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1 triệu đồng 
* Ngy  4-1-2015.
L Thanh Hong: 500.000 đồng 
* Ngy  4-1-2015.
Nguyễn Xun Bch Huyn: 300.000 đồng
* Ngy  4-1-2015.
L Văn Hưởng + Nguyễn Thị Thanh Minh: 1,5 triệu đồng
* Ngy  4-1-2015.
Nguyễn Quang Vinh: 1 triệu đồng
* Ngy  4-1-2015.
Trần Cng Mười: 1 triệu đồng 
* Ngy  9-12-2014. Ng Hữu Pha:  200 đ la c. 
* Ngy  9-12-2014. Nguyễn B Nghin:  1 triệu đồng. 
* Ngy  24-6-2014. Trương Ngọc Từ:  100 đ la Mỹ. 
* Ngy  23-6-2014. Trương Quang Phong + Nguyễn Thị L Minh:  200 đ la Mỹ. 
* Ngy  15-1-2014. Nguyễn Ngọc Chi:  500 đ la c. 
* Ngy  12-1-2014.
 L Thị Mỹ Dung + Trịnh Anh Dũng: 500.000 đ
* Ngy  12-1-2014.  Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1.000.000 đ
* Ngy  12-1-2014.  L Thanh Hong: 200.000 đ
* Ngy  12-1-2014. L Quang Huyền: 500.000 đ
* Ngy  12-1-2014. L Văn Hưởng: 3.000.000 đ
* Ngy  12-1-2013.  Đồng Ngọc Khanh: 500.000 đ
* Ngy  12-1-2014.  Nguyễn Thanh Minh & vợ: 1.000.000 đ
* Ngy  12-1-2014.  Phng Đức Thắng: 500.000 đ
* Ngy  12-1-2014.  Nguyễn Văn Thng: 500.000 đ
* Ngy  12-1-2014.  Nguyễn Thanh Vn: 500.000 đ
* Ngy  12-1-2014.  Hai bạn ở nước ngoi (bạn Trm chuyển): 18.800.000 đ
* Ngy  31-12-2013. Nguyễn Hng Tuấn: 1.000.000 đ 
* Ngy  6-1-2013. Đồng Ngọc Khanh: 500.000 đ
* Ngy  6-1-2013. L Quang Huyền: 500.000 đ
* Ngy  6-1-2013. Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1.000.000 đ
* Ngy  27-12-2012. Một bạn: 100 đ la
* Ngy  16-12-2012. Phng Đức Thắng: 500.000 đ
* Ngy  14-12-2012. Phan Tuyết Mai (California): 100 USD.
* Ngy  27-6-2012. Trương Quang Phong v Nguyễn Thị L Minh (Los Angeles): 300 USD.
* Ngy 11-2-2012. Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung : 100 đ la c
* Ngy 12-2-2012. Nguyễn Khắc Dụng: 1 triệu đồng 
* Ngy  11-1-2012. Nguyễn Ngọc Chi:  500 đ la c. 
* Ngy  6-1-2012. Nguyễn Hạnh:  100 USD. 
* Ngy 1-1-2012. Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1 triệu đồng 
* Ngy  1-1-2012. Nguyễn Anh Dũng, Trần Ngọc Dung:  100 đ la c
* Ngy  23-11-2011. Nguyễn Anh Dũng, Trần Ngọc Dung:  100 đ la c
* Ngy  15-10-2011. L Minh:  2 triệu đồng
* Ngy  7-10-2011. V Thanh Sơn v Nguyễn Thị Tuệ:  100 USD. 
* Ngy  4-9-2011. Cao Văn Hơn:  100 USD. 
* Ngy  18-8-2011. L Đức Trường Sinh + Nguyễn Thị Xun T:  100 USD. 
* Ngy  9-6-2011. Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung : 100 đ la c
* Ngy  10-4-2011. BS Lm Ti Thượng (tốt nghiệp năm 1967 tại Si Gn, hiện định cư tại Canada, bạn của V Ti Thuận): 2.000.000 đ

* Ngy  10-4-2011. Nha sĩ  L Thanh Kiều (vợ của V Ti Thuận) v cc nhn vin tại phng mạch Vibol Pen ở Canada: 2.000.000 đ
* Ngy  5-4-2011. Vinh Bi (dược sĩ, Sydney, trước đy cng cng tc với Lai tại Bến Tre): 100 đ la c
* Ngy  5-4-2011. Phng Đức Thắng: 500.000 đồng 
* Ngy  30-3-2011. V Thanh Sơn v Nguyễn Thị Tuệ: 100 USD
* Ngy  25-2-2011
. Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung: 100 đ la c # 2.180.000 đồng 

* Ngy   31-1-2011. Nguyễn Khắc Dụng: 500.000 đồng 
* Ngy   24-1-2011.  Huỳnh Hồng Long: 100 đ la c
*
Ngy   9-1-2011.  Phan Tuyết Mai: 200 USD
* Ngy   1-1-2011.  Vũ Mạnh Tiến: 600.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011
.  Đồng Ngọc Khanh: 200.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Nguyễn Thị Ngọc Trm: 200.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Nguyễn Thanh Vn: 200.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 L Thanh Hong: 200.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Nguyễn Thế Thnh: 500.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Trần Cng Mười: 200.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Nguyễn Thị Lin Phương: 500.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Trịnh Anh Dũng: 500.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 L Thị Mỹ Dung: 500.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Nguyễn Xun Bch Huyn: 200.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Phan Ha: 300.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Nguyễn Chnh Đức: 300.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Đỗ Minh: 100.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 V Khi Bửu: 300.000 đồng 
* Ngy   1-1-2011.
 Nguyễn Học Triết: 200.000 đồng 
* Ngy   27-11-2010
.  Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1 triệu đồng 
* Ngy   8-9-2010
. V Thanh Sơn & Nguyễn Thị Tuệ ở Mỹ: 150 đ la Mỹ
* Ngy   8-9-2010
. L Minh: 2 triệu đồng 
* Ngy   2-2-2010
. Vng A Pht ở Mỹ: 100 đ la Mỹ
* Ngy   1-2-2010
. Một bạn nữ ở Mỹ: 100 đ la Mỹ
* Ngy 21-1-2010
. Hai bạn ở c: 1100 đ la c  (hỗ trợ tiền học cho con của Lai v tiền tiu tết)
* Ngy 1-1-2010
. Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1 triệu đồng 
* Ngy 1-1-2010
. Ng Thị Ngọc Nhung: 0,5 triệu đồng 
* Ngy 1-1-2010
. Nguyễn Vĩnh Thống v Nguyễn An Trinh: 0,5 triệu đồng 
* Ngy 1-1-2010
. Nguyễn Ngọc Diệp: 1 triệu đồng 
* Ngy 1-1-2010. Bi Văn Hiệp: 0,2 triệu đồng  
* Ngy 1-1-2010. L Minh: 0,4 triệu đồng  
* Ngy 1-1-2010. Trần Cng Mười: 0,3 triệu đồng  
* Ngy 3-7-2009
. Nguyễn Thị Thanh Hoa: 1 triệu đồng 
* Ngy 3-7-2009
. Phng Đức Thắng: 1 triệu đồng 
* Ngy 21-6-2009
.  Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1,5 triệu đồng 
* Ngy 17-6-2009
. Trịnh Quốc Hng: 0,5 triệu đồng
* Ngy 15-6-2009
.  Nguyễn Ngọc Chi: 500 đ la c
* Ngy 29-4-2009
. Bạn V Thanh Sơn (USA) gửi 200 USD gip Phan Văn Lai.
* Ngy 3-3-2009
. Bạn Nguyễn Vĩ Liệt (Canada) tặng Phan Văn Lai  300 đ la Canada
* Ngy 11-2-2009. Bạn Nguyễn Văn Bch (Php) tặng Phan Văn Lai  100 Euro (2,2 triệu đồng)
* Ngy 25-1-2009. Một bạn gi họ Nguyễn tặng Phan Văn Lai  200 đ la Mỹ
* Ngy 4-1-2009:
- L Trường Giang:   1.000.000 đồng
- Bi Văn Hiệp:           250.000 đồng
- L Q|uang Huyền:     500.000
- Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 200.000 đồng
- Hong Hoa Hải:        200.000 đồng
- Nguyễn Vĩnh Thống: 200.000 đồng
- Nguyễn Chnh Đức: 200.000 đồng
- Phạm Kim Ngn:      500.000 đồng
- Nguyễn Thanh Vn:  200.000 đồng
- Vũ Thị Đỏ:               300.000 đồng
- Phạm Minh Bửu:      100.000 đồng
- Nguyễn Xun Bch Huyn: 250.000 đồng
- Phan Ha:                300.000 đồng
- Nguyễn Đức Hng (Hng Omega): 200.000 đồng
- Nguyễn Văn Thng: 300.000 đồng

* Dương Huỳnh Nguyn: 200 đ la Mỹ

* Nguyễn Khắc Dụng: 1 triệu đồng  (6-11-2008).

* Nguyễn Anh Dũng + Trần Ngọc Dung:
500 đ la c(28-8-2008).

* L Thu Nguyệt (định cư tại Philippines):  1 triệu đồng  (29-6-2008).

* Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 0,5 triệu đồng  (29-6-2008).

* Nguyễn Vĩ Liệt: 400 đ la Canada (2-6-2008)

* Nguyễn Diệu Lin Phương: 0,5 triệu đồng  (16-5-2008).

* Nguyễn Anh Dũng + Trần Ngọc Dung: 500 đ la c (9-5-2008).

* Bạn Nguyễn Ngọc Chi tặng Phan Văn Lai  500 đ la c (4-2-2008).

* Bạn Phan Tuyết Mai  tặng 200 đ la Mỹ (28-1-2008)

* Anh Trần Minh n (bạn thơ của  Phan Văn Lai) tặng Phan Văn Lai  2 000 000 đồng.

* Bạn Huỳnh Hồng Long tặng 100 đ la c (3-1-2008)

* Bạn L Minh tặng 2.000.000 đồng (7-10-2007)

* Bạn Phạm Don Luyện tặng 500.000 đồng (7-10-2007)

* Bạn Nguyễn Chnh Đức  tặng 1.000.000 đồng (3-10-2007)

* Bạn Nguyễn Thanh Thuận  tặng 100 USD (29-9-2007)

* Bạn Nguyễn Xun Bch Huyn  tặng 1.000.000 đồng (29-9-2007)

* Bạn Nguyễn Mạnh Khang  tặng 500.000 đồng (29-9-2007)

* Bạn Nguyễn Vĩnh Thống  tặng 500.000 đồng (29-9-2007)

* Bạn Phạm Ngọc Nguơn tặng 500.000 đồng (29-9-2007)

* Bạn Nguyễn Thanh Vn tặng 500.000 đồng (29-9-2007).

* Hai bạn Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung tặng 500 đ la c (28-9-2007).

* Bạn Huỳnh Thị Kim Chi (Bnh Dương) tặng 1.000.000 đồng (27-9-2007).

* Bạn Điền Ho Lễ tặng 500.000 đồng (27-9-2007).

* V Bạch Tuyết  (Canada)
tặng 200 đ la Canada (5-4-2007).

* Trần Minh Hng (c) gởi 1.100 đ la c (22-3-2007) l số tiền đng gp của cc bạn Nguyễn Ngọc Chi (500 đ la c), Huỳnh Hồng Long (200 đ la c), Ng Hữu Pha (200 đ la c), Lưu Minh Khoa (200 đ la c)  (Trần Minh Hng lo phần lệ ph gởi). 

* Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung (c) gởi 800 đ la c (13-3-2007) (Nguyễn Anh Dũng, Trần Ngọc Dung, Mạch Ảnh Lang v Trần Minh Hng mỗi người tặng 200 đ la c).

- Nguyễn Văn Thng đ trao cho Lai vo ngy 10-3-2007 số tiền của:
        * Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1 000 000 đ
        * Nguyễn Xun Bch Huyn: 1 000 000 đ
        * V Ngọc Luyện (USA): 500 000 đ
        * Nguyễn Học Triết: 500 000 đ
        * L Văn Tin: 500 000 đ
        * L Văn Hưởng: 500 000 đ
        * Nguyễn Vĩnh Thống: 300 000 đ

*Trịnh Quốc Hng (USA) đ gởi về 100 USD. Bửu đ chuyển số tiền ấy cho Phan Văn Lai vo ngy 26-2-2007.

- Nguyễn Văn Thng đ trao cho Lai vo ngy 14-2-2007 số tiền của:
        * Phạm Ngọc Anh (USA): 500 000 đ
        * Nguyễn Văn Thng:        500 000 đ
        * Hong Hoa Hải:             300 000 đ

Ngoi ra, Một số bạn đ trực tiếp tặng qu v tiền cho Phan Văn Lai  m chng ti chưa ghi nhận được.

* Cm ơn cc bạn đ ủng hộ Bi Văn Ninh

27-11-2010.
   * Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1 triệu đồng 

2-2-2010.

   * Vng A Pht: 100 đ la Mỹ

21-1-2010.

   * Hai bạn ở c: 200 đ la c

1-1-2010.

   * Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1 triệu đồng 
   * L Minh: 0,4 triệu đồng 
   * Nguyễn Vĩnh Thống + Nguyễn An Trinh : 0,5  triệu đồng 
   *
Ng Thị Ngọc Nhung: 0,5 triệu đồng 

21-6-2009.
   * Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 1,5 triệu đồng 

20-6-2009.
  
   * Nguyễn Văn Thng: 1 triệu đồng 
   * Phan Ha: 0,5 triệu đồng 
   * Phạm Don Luyện: 0,5 triệu đồng
   * Sy Kim Sanh: 0,5 triệu đồng

17-6-2009.
   * Nguyễn Xun Bch Huyn: 1 triệu đồng
   * Trịnh Quốc Hng: 0,5 triệu đồng

15-6-2009.
   * Nguyễn Ngọc Chi: 500 đ la c

13-6-2009.

   * Một bạn nữ họ Nguyễn: 5.000.000 đồng
   * Hong Hoa Hải: 1.000.000 đồng
   * Nguyễn Thanh Vn + Nguyễn Thị Bch Ngọc: 1.000.000 đồng

4-1-2009.
    * L Trường Giang:   1.000.000 đồng

29-6-2008. Cm ơn cc bạn gp tiền hỗ trợ bạn Bi Văn Ninh :
    * Bi Văn Hiệp: 1 triệu đồng
(29-6-2008)
    * L Thu Nguyệt (định cư tại Philippines): 1 triệu đồng
(29-6-2008).
    * Đỗ Đại Hải + Đo Thị Hồng Vn: 5 trăm ngn đồng
(29-6-2008)
   
* L Văn Hưởng: 1 triệu đồng
(28-6-2008)
    * Nguyễn Thị Ngọc Yến: 200 đ la Mỹ (2-5-2008).
    * Điền Ha Lễ: 1 triệu đồng
(4-5-2008).
   
* Nguyễn Xun Bch Huyn:
1 triệu đồng (7-5-2008).
    * L Văn Tin:
1 triệu đồng (7-5-2008).
    * Nguyễn Thanh Thuận:
1 triệu đồng (7-5-2008).
    * L Minh:
5 triệu đồng (7-5-2008).
    * V Ngọc Luyện (USA): 100 USD
(7-5-2008).
   
* Phan Tuyết Mai (USA): 200 USD (8-5-2008).
    * Nguyễn Chnh Đức: 1 triệu đồng (9-5-2008).
   
* Phạm Don Luyện: 0,5 triệu đồng (9-5-2008).
   
* Nguyễn Anh Dũng + Trần Ngọc Dung:
500 đ la c(9-5-2008).
 
   * Hong Hoa Hải:
1 triệu đồng  (7-5-2008).
    * Nguyễn Vĩnh Thống:
0,5 triệu đồng (7-5-2008).
    * Nguyễn Thanh Minh + Nguyễn Trọng Khang + Nguyễn Quang Vinh + Phan Cng Tn + Nguyễn Thế Thnh: 4
triệu đồng (7-5-2008).
    * Nguyễn Văn Thng:
1 triệu đồng  (7-5-2008).
    * Nguyễn Mạnh Khang:
1 triệu đồng (7-5-2008).
    * Phan Ha:
1 triệu đồng (7-5-2008).
    * Sy Kim Sanh:
1 triệu đồng  (7-5-2008).
    * Trịnh Quốc Hng (USA): 100 USD (12-5-2008).
   
* Nguyễn Khắc Dụng:
1 triệu đồng  (14-5-2008).
    * Ng Thị Ngọc Nhung:
1 triệu đồng  (16-5-2008).
    * Phạm Kim Ngn:
1 triệu đồng  (16-5-2008).
    * Nguyễn Diệu Lin Phương:
0,5 triệu đồng  (16-5-2008).
    * Nguyễn Thanh Vn:
0,5 triệu đồng  (20-5-2008).
    * Nguyễn Thị Bch Ngọc:
0,5 triệu đồng  (20-5-2008).
    * Một bạn khng muốn nu tn: 1
triệu đồng  (11-6-2008).

Một số bạn đ trực tiếp tặng qu v tiền cho Bi Văn Ninh m chng ti chưa ghi nhận được.

* Cm ơn cc bạn đng gp tiền xy dựng v duy tr website của lớp:

* Trịnh Anh Dũng + L Thị Mỹ Dung: 1.000.000 đ (15-09-2018)

* L Thanh Hong: 1.000.000 đ (15-09-2018)

* Nguyễn Thanh Minh: 500.000 đ (15-09-2018)

* Nguyễn Học Triết: 500.000 đ (15-09-2018)

* Trịnh Anh Dũng + L Thị Mỹ Dung: 1.000.000 đ (15-09-2018)

* Nguyễn Xun Bch Huyn : 500.000 đ (09-09-2018)
* Phan Ha: 500.000 đ
(09-09-2018)
* Sy Kim Sanh: 500.000 đ
(09-09-2018)
* Một bạn nữ ở California: 100 USD
(06-09-2018)
* L Thu Nguyệt: 1.000.000 đ
(22-07-2018)
* Trần Cng Mười: 1.000.000 đ
(02-06-2018)
* Nguyễn Chnh Đức: 1.000.000 đ
(06-03-2018)
* Nguyễn B Nghin: 500.000 đ
(05-03-2018) 

* Phạm Minh Bửu: 1.000.000 đ
(04-03-2018)
* Nguyễn Văn Cảnh: 500.000 đ
(04-03-2018)
* Phạm Văn Thắng: 500.000 đ
(04-03-2018)

* Chuyển 5 triệu từ số tiền do cc bạn đng gp trong ngy 24-2-2018

* Nguyễn Quang Vinh: 2.000.000 đ (31-12-2017)

* Phan Ha: 500.000 đ (27-6-2017)

* Sy Kim Sanh: 500.000 đ (12-2-2017)

* Phan Ha: 500.000 đ (5-2-2017)

* Nguyễn B Nghin: 500.000 đ (5-2-2017)

* Nguyễn Huyền Trinh: 1 triệu đồng (4-2-2017) (Vietinbank)

* Trần Cng Mười: 1 triệu đồng (1-1-2017)

* Trương Quang Phong-Nguyễn Thị L Minh: 200 USD (1-1-2017)

* Nguyễn Chnh Đức gp 1.000.000 đ    (29-12-2016). 

*  Một bạn nữ ở California gp 100 USD  (20-12-2016). 

*  Một bạn nữ ở TpHCM gp 3.000.000 đ  (1-9-2016). 

* Nguyễn B Nghin gp 500.000 đ  (5-3-2016). 

* Dương Huỳnh Nguyn gp 1.000.000 đ  (18-2-2016). 

* L Minh gp 1.500.000 đ  (13-2-2016). 

* Nguyễn Thế Thnh gp 1.000.000 đ  (10-1-2016). 

* L Thanh Hong gp 1.000.000 đ  (7-11-2015). 

* Sy Kim Sanh gp 500.000 đ  (28-6-2015). 

* V Thanh Sơn & Nguyễn Thị Tuệ gp 3.454.400 đ  (10-4-2015). 

* Trần Cng Mười gp 1.000.000 đ  (3-4-2015). 

* L Thanh Hong gp 700.000 đ  (31-3-2015). 

* Trịnh Anh Dũng v L Thị Mỹ Dung gp 500.000 đ  (10-2-2015). 

* Trần Sophia v Nguyễn Thị Ngọc Trm gp 1.000.000 đ  (8-2-2015). 

* Nguyễn Ngọc Chi gp 100 AUD  (4-2-2015). 

* Nguyễn Chnh Đức gp 1.000.000 đ  (31-1-2015). 

* Nguyễn Mạnh Khang gp 500.000 đ  (24-1-2015). 

* Huỳnh Hồng Long gp 100 đ la c (18-1-2015). 

* Phan Ha gp 500.000 đ  (9-1-2015). 

* L Thu Nguyệt gp 500.000 đ  (8-1-2015). 

* Trần Sophia gp 500.000 đ  (6-1-2015). 

* Nguyễn Thế Thnh gp 1 triệu đồng (4-1-2015).  

* Nguyễn B Nghin gp 500.000 đ  (9-12-2014). 

* Tống Nhiệm gp 50 USD (20-11-2014). 

* Nguyễn Qu Hng gp 2.100.000 đ (1-11-2014). 

* Phng Đức Thắng gp 500.000 đ (27-10-2014). 

* Nguyễn Tăng Tri  gp 100 USD (18-8-2014). 

* L Trung Nhn v vợ  gp 100 CAD (14-7-2014). 

* Phạm Minh Bửu gp 1 triệu đồng (13-7-2014). 

* Huỳnh Hồng Long:  50 đ la c (13-7-2014). 

* Trương Quang Phong + Nguyễn Thị L Minh:  100 đ la Mỹ (23-6-2014). 

* Nguyễn Ngọc Chi:  100 đ la c (15-1-2014).

* Nguyễn Thế Thnh gp 1 triệu đồng (12-1-2014).

* Một bạn gp 200 đ la (14-8-2013).

* Nguyễn Thế Thnh gp 1 triệu đồng (6-1-2013).

* Trần Cng Mười gp 1 triệu đồng (5-1-2013).

* Một bạn gp 100 đ la (27-12-2012).

* Phan Tuyết Mai gp 100 USD (14-12-2012).

* Đỗ Minh gp 1.000.000 đ (11-8-2012).

* Huỳnh Hồng Long gp 100 đ la c (6-8-2012).

* Hồ Yến Nhi gp 100 USD (26-7-2012).

* L Trung Nhn gp 4.000.000 đ (13-5-2012).

* Nguyễn Thế Thnh gp 500.000 đ (1-3-2012).

* Nguyễn Ngọc Chi:  100 đ la c (11-1-2012).

* Nguyễn Văn Hữu gp 300.000 đ (10-1-2012).

* Nguyễn Thanh Minh gp 500.000 đ (3-1-2012).

* Trần Sophia gp 500.000 đ (1-1-2012).

* Bi Văn Hiệp gp 500.000 đ (30-12-2011).

* Phạm minh Bửu gp 500.000 đ (17-12-2011).

*
Huỳnh Hồng Long gp 100 đ la c (26-11-2011).

* Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung gp 100 đ la c (23-11-2011).

Đo Thị Bp gp 100 đ la Mỹ (20-11-2011).

L Minh đ gp 2 triệu đồng (1-1-2011).

Nguyễn Tăng Tri đ gửi 100 đ la Canada (25-10-2011).

* V Thanh Sơn & Nguyễn Thị Tuệ gp 100 USD (6-10-2011).

* Cao Văn Hơn gp 100 USD (4-9-2011).

* Nguyễn Hạnh gp 2 triệu đồng (18-8-2011).

* Bi Thiện Triệu gp 100 USD (14-6-2011).

* Huỳnh Thị Kim Chi gp 1 triệu đồng (11-6-2011).

* Nguyễn Thanh Minh gp 1 triệu đồng (9-6-2011).

*   V Thanh Sơn + Nguyễn Thị Tuệ đ gp 100 USD vo quỹ bảo tr website (30-3-2011).

*   Phạm Minh Bửu  đ gp 1.000.000 đ vo quỹ bảo tr website (27-3-2011).

*   Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung (c)  đ gp 2.180.000 đ vo quỹ bảo tr website (24-2-2011).

*   Một bạn nữ ở California  (muốn giấu tn) đ gp  2.200.000 đ vo quỹ bảo tr website (13-2-2011).

*   Trần Sophia  đ gp  năm trăm ngn đồng vo quỹ bảo tr website (13-2-2011).

*   Nguyễn Qu Hng  đ gp 2 triệu năm trăm ngn đồng vo quỹ bảo tr website (31-1-2011).

*   Lm Tấn Nghĩa & Đinh Thị Như Ngọc  đ gp 2 triệu đồng vo quỹ bảo tr website (31-1-2011).

*   Huỳnh Hồng Long đ gp 100 đ la c vo quỹ bảo tr website (5-12-2010).

*   Cao Văn Hơn đ gp 200 USD vo quỹ bảo tr website (5-12-2010).

*   Đo Thiện Khim đ gp 3 triệu đồng vo quỹ bảo tr website (27-11-2010).

*   L Thanh Hong đ gp 1 triệu đồng vo quỹ bảo tr website (31-10-2010).

*   Trần Cng Mười đ gp 1 triệu đồng vo quỹ bảo tr website (23-9-2010).

*   V Thanh Sơn & Nguyễn Thị Tuệ đ gp 150 đ la Canada vo quỹ bảo tr website (8-9-2010).

*   L Minh đ gp 2 triệu đồng vo quỹ bảo tr website (8-9-2010).

*   Phạm Văn Minh đ gp 100 đ la Canada vo quỹ bảo tr website (L Văn Tin giao ngy 22-8-2010).

*   Huỳnh Hồng Long đ gp 200 đ la c vo quỹ bảo tr website (21-4-2010).

*   Huỳnh Thị Kim Chi   đ gp 1 triệu đồng vo quỹ bảo tr website (14-4-2010).

*   Vng A Pht  ở Mỹ đ gp 100 đ la Mỹ vo quỹ bảo tr website (2-2-2010).

*   Một bạn nữ ở Mỹ đ gp 100 đ la Mỹ vo quỹ bảo tr website (1-2-2010).

*   Hai bạn ở c đ gp 100 đ la c vo quỹ bảo tr website (25-1-2010).

*   Đo Thị Bp đ gp 100 đ la Mỹ vo quỹ bảo tr website (28-11-2009).

*   Nguyễn Ngọc Chi đ gp 100 đ la c vo quỹ bảo tr website (15-6-2009).

*   Huỳnh Hồng Long đ gp 100 đ la c vo quỹ bảo tr website (26-3-2009).

*  V Ngọc Luyện đ gp 100 đ la Mỹ vo quỹ duy tr website của lớp (19-3-2009)

*  Nguyễn Vĩ Liệt đ gp 100 đ la Canada vo quỹ duy tr website của lớp (15-3-2009)

* Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung tặng tiếp 100 đ la c để nui dưỡng website ny (25-12-2008).

Bạn Nguyễn Anh Dũng v Trần Ngọc Dung (c) đ gửi về 100 đ la c (1.100.000 đồng)
    gp vo quỹ xy dựng website.

 

Gip những người km may mắn khc

* Nguyễn Tăng Tri:  gip b Bảo bị tạt acid 500.000 đ. 

Trang chủ