Website của những bc sĩ đa khoa tốt nghiệp tại thnh phố Hồ Ch Minh năm 1977
(do V KHI BỬU thực hiện)
 

 

* Danh sch th sinh trng tuyển kỳ thi tuyển vo năm thứ nhất Y Khoa Đại Học Si Gn 1971

* Sinh vin qun y

Danh sch cc bạn cng học (1971-1975 v 1975-1977) chng ti c được thng tin (xếp theo tn)

Danh sch cc bạn cng học (1971-1975 v 1975-1977) chng ti c được thng tin  

(xếp theo nơi sinh)

Danh sch ny cn sai st. Mong cc bạn đnh chnh v bổ sung qua email bs77dk@gmail.com
hoặc ĐTB: (848) 3927.1974,   0123.8710.713   [84-123-8710-713]

Danh sch ny c 219 bạn:

Trong đ 139 bạn đ c thng tin về nơi sinh:
- Sinh ở pha Bắc sng Bến Hải:  52
        [H Nội: 20 + Hải Phng: 7 +  Nam Định: 4 +
        Ninh Bnh: 4 + Quảng Bnh: 4 + Quảng Ninh: 3 +  Bắc Ninh: 1 + Thi Bnh: 1
        + chưa r tỉnh thnh: 8)]
- Sinh ở pha Nam sng Bến Hải: 83
       
[TPHCM: 23 (Si Gn: 12 + Chợ Lớn: 6 + Gia Định: 5); Bnh Dương: 3; Đồng Nai: 1 ;
        duyn hải miền Trung: 26 (Bnh Định: 12; Thừa Thin - Huế: 3; Đ Nẵng: 3;  Quảng Nam: 2;
                                                    Quảng Ngi: 2; Ph Yn: 2; Ninh Thuận: 2;  Khnh Ha: 1)
        Ty Nguyn: 2 (Lm Đồng: 2),
        đồng bằng sng Cửu Long: 25   (Cần Thơ: 6, Bến Tre: 6; An Giang: 4; Tiền Giang: 3;
                                                            Sc Trăng: 2; Tr Vinh: 2;
                                                            Bạc Liu: 1; Đồng Thp: 1; Kin Giang: 1]    

- Khng r sinh ở pha Bắc hay pha Nam sng Bến Hải : [Quảng Trị: 1]
- Sinh ở Kampuchia: 3   [Nam Vang: 2;  Prey Veng: 1]
- Phn theo tỉnh thnh:
    An Giang: 3
    Bạc Liu: 1
    Bắc Ninh: 1
    Bến Tre: 6
    Bnh Định: 12
    Bnh Dương: 3
    Cần Thơ: 6
    Đ Nẵng: 3
    Đồng Nai: 1
    Đồng Thp: 1
    H Nội: 18
    Hải Phng: 7
    Khnh Ha: 1
    Kin Giang: 1
    Lm Đồng: 2
    Nam Định: 4
    Ninh Bnh: 4
    Ninh Thuận: 2
    Ph Yn: 2
    Quảng Bnh: 4
    Quảng Nam: 2
    Quảng Ngi: 2
    Quảng Ninh: 3
    Quảng Trị: 1
    Sc Trăng: 2
    Thi Bnh: 1
    TPHCM: 22 (Si Gn: 11 + Chợ Lớn: 6 + Gia Định: 5)
    Thừa Thin - Huế: 3
    Tiền Giang: 3
    Tr Vinh: 2
    Miền Bắc nhưng chưa r tỉnh thnh: 10

Xếp theo họ:

Bi Thiện Triệu

Chưa r

Bi Trọng Khang    Thuỵ Sĩ   01 302 4803

Chưa r

Dương Huỳnh Nguyn: Toronto, Canada

Chưa r

Dương Ngọc Lưu

Chưa r

Đặng Thị Thy Nhin SBCK 2

Chưa r

Đinh Thị Như Ngọc

Chưa r

Đinh Xun Thu SBCK 2 

Chưa r

Đỗ Minh

Chưa r

Đường Thị Loan

Chưa r

Hồ Ngọc Nhẫn

Chưa r

Huỳnh Ti  Australia

Chưa r

Khương Văn Lịch

Chưa r

L Thị Kim Mai

Chưa r

L Hồng Sơn 

Chưa r

L Kiến Mẫu 

Chưa r

L Quang Hiệp

Chưa r

L Tấn Đức

Chưa r

L Thị Hường

Chưa r

L Thị Minh Đức

Chưa r

L Thị Mỹ Dung 

Chưa r

L Thiện Vượng David Le   

Chưa r

L Trung Nhn

Chưa r

L Trường Giang L Văn Giang

Chưa r

L Xun Dũng 

Chưa r

L Xun Sng

Chưa r

Lữ Thệ Anh  Y1: 1971-1972 Sơ bộ CK2

Chưa r

Lương Văn Long

Chưa r

L Bửu Tuyền

Chưa r

Ng Hong Thc

Chưa r

Ng Hữu Pha 

Chưa r

Ng Thị Ngọc Nhung  

Chưa r

Nguyễn Cao Ngọc

Chưa r

Nguyễn Chnh Đức

Chưa r

Nguyễn Học Triết  

Chưa r

Nguyễn Hữu Nghi sinh năm 1951

Chưa r

Nguyễn Hữu Nghi sinh năm 1952

Chưa r

Nguyễn Huy Diễm

Chưa r

Nguyễn Minh Tm

Chưa r

Nguyễn Ngọc T   USA

Chưa r

Nguyễn Quang Vinh    

Chưa r

Nguyễn Thế Ho  Australia

Chưa r

Nguyễn Thế Thnh

Chưa r

Nguyễn Thị Mỹ Quỳ 

Chưa r

Nguyễn Thị Ngọc Trm

Chưa r

Nguyễn Thị Phương Mai 

Chưa r

Nguyễn Thị Tuệ 

Chưa r

Nguyễn Trọng Khang

Chưa r

Nguyễn Văn Bch  

Chưa r

Nguyễn Văn Lữ   USA.   Email: hỏi bs77dk@gmail.com

Chưa r

Nguyễn Văn L

Chưa r

Nguyễn Văn Nhờ 

Chưa r

Nguyễn Văn Sắc  USA

Chưa r

Nguyễn Vĩnh Thống 

Chưa r

Phạm Cng Nhn

Chưa r

Phạm Đnh Thnh

Chưa r

Phạm Đức Kim

Chưa r

Phạm Huy Khim

Chưa r

Phạm Kim nh 

Chưa r

Phạm Kim Ngn

Chưa r

Phạm Văn Hng 

Chưa r

Phạm Văn Minh

Chưa r

Phan Huy Quang

Chưa r

Phan Mỹ Hoa

Chưa r

Phan Thnh Lập

Chưa r

Phng Đắc Chung

Chưa r

Phng Đức Thắng sơ bộ 2

Chưa r

Phng Văn Bộ

Chưa r

Ron Hạt   Miền Bắc     7 Rue Thophile Roussel 75012, Paris.

Chưa r

Tạ Đức Nghiễm

Chưa r

Tạ Thanh H

Chưa r

Tống Nhiệm

Chưa r

Trần Cng Mười

Chưa r

Trần Ngọc Tiến 

Chưa r

Trần Thị Bch Bảo 

Chưa r

Trần T

Chưa r

Trịnh Anh Dũng 

Chưa r

V Ti Thuận

Chưa r

Vũ Mạnh Tiến

Chưa r

Vũ Ngọc H

Chưa r

Vũ Thị Đỏ

Chưa r

Vũ Văn Mạnh

Chưa r

L Minh Phương

An Giang

Nguyễn Thị Xun T Xuanto Leduc Chu Đốc,

An Giang

Nguyễn Văn Thng  

An Giang

Trần Ngọc Dung

An Giang 

Trang Bạch Lin Lien Bach Trang

Bạc Liu

Đo Thị Bp 

Bắc Ninh

Bi Văn Hiệp

Bến Tre

Lm Tấn Nghĩa

Bến Tre

Phan Văn Lai

Bến Tre

Trần Thị Huỳnh Lan

Bến Tre

Trương Hữu Nhn 

Bến Tre

Văn Ngọc Ẩn

Bến Tre

Điền Ha  Lễ 

Bnh Định

Đinh Thị Ngọc Lan Ngoclan T Dinh

Bnh Định

Hồ Xun Phương

Bnh Định

Hong Hoa Hải 

Bnh Định 

Ng Lợi William Lợi Ng SBCK 2  

Bnh Định

Nguyễn Thanh Thuận Ph Mỹ,

Bnh Định

Nguyễn Vũ Khanh

Bnh Định

Phan Ha

Bnh Định

Phan Hữu Ha c

Bnh Định

Trịnh Hồng Vn 

Bnh Định   

V Khi Bửu

Bnh Định

V Ngọc Luyện

Bnh Định

Nguyễn Thị Thanh Hoa  Sơ bộ CK 2

Bnh Dương

Trương Cng Bnh

Bnh Dương

V Bạch Tuyết

Bnh Dương

Hồ Yến Nhi

Cần Thơ

L Thị Long Chu Tạ Thị Long Chu

Cần Thơ

Lưu Minh Khoa  Thốt Nốt

Cần Thơ

Ng Phước Long 

Cần Thơ

Trần Kim Qui 

Cần Thơ

Trần Văn Minh

Cần Thơ

Huỳnh Thị Kim Chi 

Chợ Lớn

Khưu Văn Hu 

Chợ Lớn

Lưu Tường Anh  

Chợ Lớn

Nguyễn An Trinh

Chợ Lớn

Nguyễn Khắc Dụng

Chợ Lớn

Văn Thị Hường

Chợ Lớn

L Đức Trường Sinh Truong-Sinh Leduc

Đ Nẵng

Nguyễn Diệu Lin Phương 

Đ Nẵng

Nguyễn Thị Thanh Minh 

Đ Nẵng

Đo Thị Hồng Vn 

Đồng Nai

Huỳnh Lộc Sơn  Kiến Phong nay thuộc

Đồng Thp

L Thu Nguyệt

Gia Định

L Văn Tin   

Gia Định

Mai Thị Sang 

Gia Định

Phạm Ngọc Ngươn 

Gia Định

Phan Ngọc Thạch

Gia Định

Đo Mạnh Huấn

H Nội

Hong Kim Dung

H Nội 

L Hồng Sơn H Nội 

L Văn Thnh Thnh volley

H Nội 

Ng Quốc Hiển

H Nội 

Nguyễn Anh Dũng H Đng

H Nội 

Nguyễn Đức Hng Hng Omega

H Nội

Nguyễn Hng Tuấn

H Nội

Nguyễn Huyền Trinh

H Nội

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 

H Nội

Nguyễn Thị Thanh Lương 

H Nội

Nguyễn Thy Anh 

H Nội 

Nguyễn Tiến Phụng Sơn Ty

H Nội

Phạm Gia Ton

H Nội

Nguyễn Qu Hng  

H Nội

Trần Đức Huy

H Nội  

Nguyễn Văn Hữu 

H Nội  

Vũ Hữu Mạnh 

H Nội

Vũ Quang Hun

H Nội 

Vũ Thị Tuyết Trinh

H Nội

Vương Sỹ Bảo

H Nội 

Chu Thị Minh Lưu    

Hải Phng

Nguyễn Duyn Lạng

Hải Phng   

Nguyễn Mạnh Khang 

Hải Phng   

Nguyễn Thị Ngọc Yến 

Hải Phng 

Nguyễn Tiến Điệp

Hải Phng

Phạm Don Luyện 

Hải Phng

Phạm Văn Thắng  Kiến An 

Hải Phng 

L Phước Lộc 

Huế

Nguyễn Ngọc Diệp Thừa Thin -

Huế

Trần Minh Hng Hng Huế

Huế

Hồ Việt Hng Hng Kampuchia Preyveng,

Kampuchia

Nguyễn Minh Trung  Nam Vang,

Kampuchia

Nguyễn Thanh Vn   Nam Vang,

Kampuchia

Nguyễn Vĩ Liệt

Khnh Ha

Huỳnh Hồng Long 

Kin Giang

L Thanh Hong

Lm Đồng

L Văn Dịu 

Lm Đồng

L Minh

Miền Bắc

Nguyễn Hạnh

Miền Bắc 

Nguyễn Ngọc Chi

Miền Bắc 

Nguyễn Ngọc Doanh  

Miền Bắc 

Nguyễn Thế Doanh SBCK 2

Miền Bắc 

Nguyễn Thy Quỳnh

Miền Bắc

Nguyễn Văn Hải 

Miền Bắc

Nguyễn Xun Bch Huyn 

Miền Bắc 

Trịnh Quốc Hng   

Miền Bắc   

Đinh Kim Định 

Nam Định

L Kim Huệ

Nam Định

Nguyễn Văn Định

Nam Định

Vũ Mạnh Thực

Nam Định

Nguyễn B Nghin

Ninh Bnh

Nguyễn Kim

Ninh Bnh

Nguyễn Văn Cảnh

Ninh Bnh

Vũ Văn Lộc

Ninh Bnh

Bi Văn Ninh

Ninh Thuận

Qua Đnh Dũng

Ninh Thuận

Phạm Minh Bửu

Ph Yn

Trương Quang Phong

Ph Yn

Hồ Xun Sơn

Quảng Bnh  

L Thị Thanh Hải

Quảng Bnh

Phạm Văn Nghĩa

Quảng Bnh

Trương Ngọc Từ  Vĩnh Ninh

Quảng Bnh

Nguyễn Tăng Tri  

Quảng Nam

V Thanh Sơn Sony Vo

Quảng Nam  

Cao Văn Hơn

Quảng Ngi

L Quang Huyền 

Quảng Ngi

Đồng Ngọc Khanh 

Quảng Ninh  

Sy Kim Sanh

Quảng Ninh

Vng A Pht Vương An Pht

Quảng Ninh

Nguyễn Cng Thiện 

Quảng Trị

Đỗ Đại Hải

Si Gn

Huỳnh Tuyết Sương 

Si Gn

Nguyễn B Hải

Si Gn

Nguyễn Thanh Minh 

Si Gn

Nguyễn Thị Bch Ngọc 

Si Gn

Nguyễn Thị Bch Vn  

Si Gn 

Nguyễn Thị L Minh

Si Gn

Nguyễn Văn Tiếp Tiep Nguyen

Si Gn 

Nguyễn Xun Hoan

Si Gn

Phan Tuyết Mai  Mai T Phan

Si Gn

Trần Hữu Ti

Si Gn

V Ngọc Huệ 

Si Gn

Mạch Ảnh Lang Ba Xuyn  

Sc Trăng

Trần  Sophia

Sc Trăng

Đo Thiện Khim

Thi Bnh

Đặng Thị Phỉ

Tiền Giang

Phạm Thnh Ha

Tiền Giang 

V Ngọc Thi  G Cng

Tiền Giang

L Văn Hưởng

Tr Vinh

Tiu Kiến Trung

Tr Vinh


Danh sch v hnh từng bạn vừa được sửa chữa ngy 8-12-2013

Hnh v thng tin của từng bạn trn Flick
Xếp theo chữ ci đầu của tn:  A  B  C  D  Đ  G  H  K  L  M  N  P  Q  S  T  V  Y 

Danh sch cc bạn đ mất

Danh sch ny cn sai st. Mong cc bạn đnh chnh v bổ sung qua email bs77dk@gmail.com
hoặc ĐTB: 3927 1974