V Khi Bửu 

1974

* Hng trước: Nguyễn Ngọc Chi, Huỳnh Thị Kim Chi, Tạ (L) Thị Long Chu, ?, ?, L Văn Dịu, ?.
Hng sau: Phạm Kim nh, Nguyễn Thy Anh, Lưu Tường Anh, Văn Ngọc Ẩn,?, BS Nguyễn Chấn Hng, BS Quang, V Khi Bửu, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Cảnh.

V Khi Bửu