Website của những bc sĩ đa khoa tốt nghiệp tại thnh phố Hồ Ch Minh năm 1977

(do V KHI BỬU thực hiện)

V Khi Bửu

Họp lớp 1-1-2007 (tại Nh hng Thanh Tr, 12 Nguyễn Tri, Q.5)

L Bửu Tuyền, Phạm Don Luyện, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Thanh Minh, V Khi Bửu

 

 

V Khi Bửu, L Bửu Tuyền, Nguyễn Minh Tm, Nguyễn Ngọc Diệp
 
Nguyễn Tiến Phụng, Trần Ngọc Dung, Nguyễn Anh Dũng, V Khi Bửu, Phng Văn Bộ (ngồi)

V Khi Bửu