Nguyễn Ngọc Chi

Ngoc Chi Nguyen
St Albans Family Medical Centre
54 Alfrieda St, St Albans
VIC 3021, Australia
(61) 3 9364 5154

18-6-1972

 

 

 

Vợ chồng Nguyễn Văn Thông cùng Trần Sophia thăm pḥng mạch của Nguyễn Ngọc Chi (sáng 31-12-2013)

Vợ chồng Nguyễn Văn Thông cùng Trần Sophia thăm pḥng mạch của Nguyễn Ngọc Chi (sáng 31-12-2013)

 

 

Năm Y4 (1974):

* Hàng trước: Nguyễn Ngọc Chi, Huỳnh Thị Kim Chi, Tạ (Lê) Thị Long Châu, ?, ?, Lê Văn Dịu, ?.
Hàng sau: Phạm Kim Ánh, Nguyễn Thy Anh, Lưu Tường Anh, Văn Ngọc Ẩn,?, BS Nguyễn Chấn Hùng, BS Quang, Vơ Khôi Bửu, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Cảnh.