VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC CÁC BẠN ĐĂ QUA ĐỜI

Các bạn đă mất

 

Văn Ngọc Ẩn  (1951-2016)  (Bến Tre)(mất ngày 13-11-2016 ngày Hoa Kỳ)

 

Vương Sỹ Bảo (1951-1996)   (Hà Nội)(mất ngày 11-10-1996 tại Pháp)

 

Phùng Văn Bộ (1936-2016)   (đă mất ngày 11-4-2016 tại Canada)

 

Nguyễn Tiến Điệp (1952-2017)   (Hải Pḥng) (mất ngày 1-8-2017 tại Đồng Tháp)

 

Nguyễn Xuân Hoan (1951-2011)   (Bà Rịa - Vũng Tàu) mất ngày 13-12-2011 tại Vũng Tàu

 

Lư Kim Huệ (1950-2016)   (Nam Định) đă mất ngày 4-11-2016 theo ngày Hoa Kỳ

 

Đặng Xuân Hương  (195?-1981) mất năm 1981 tại Vũng Tàu

 

Nguyễn Vũ Khanh (1951-1979)  (B́nh Định)(đă mất năm 1979)

 

Phan Văn Lai (1951-2016)  (Bến Tre)(mất ngày 20-6-2016 tức 16-5 Bính Thân)

 

Nguyễn Duyên Lạng (1952-2002)  (Hải Pḥng)   (đă mất tại Úc năm 2002)

 

Lương Văn Long  (195?-19??)

 

Ngô Phước Long (1951-2017)  (Cần Thơ)(Mỹ)(1951-2017) mất tại California ngày 7-9-2017 theo ngày Hoa Kỳ)

 

Lê Phước Lộc (1952-2017) (Huế) (mất ngày 25-6-2017 theo ngày Hoa Kỳ)

 

Phạm Doăn Luyện (1952-2014) (Hải Pḥng)(đă mất ngày 30-10-2014 tại TpHCM)

 

Nguyễn Văn Lư (195?-????)

 

 

Lê Thành Nhân (195?-????) (YKMĐ) (đă mất tại Mỹ)

 

Trương Hữu Nhân (1951-2014)   (Bến Tre)(mất ngày 13-8-2014 tại Bến Tre

 

Nguyễn Văn Nhờ (195?-????)  (đă mất tại Đức) ?

 

Bùi Văn Ninh (1951-2010)  (Ninh Thuận)(đă mất ngày 24-12-2010 tại TpHCM)

 

Nguyễn Hữu Phúc (1950-2015)

 

Nguyễn Tiến Phụng  (1952-2007) (Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội ) (đă mất năm 2007 tại Vũng Tàu)

 

Trần Kim Qui  (1948-2017)  (Cần Thơ)(mất ngày 27-6-2017 theo ngày Hoa Kỳ)

 

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (1951-19??)   (Hà Nội)(đă mất trên biển)

 

Trần  Sophia  (1951-2015) (Sóc Trăng) (mất ngày 3-3-2015 tại Cần Thơ)

 

Huỳnh Tuyết Sương  (1952-19??)  (Sài G̣n)(đă mất v́ u năo)

 

 

Nguyễn Trọng Thiêm (19??-1979)

 

Vũ Mạnh Thực (1952-2016) (Nam Định)(mất ngày 21-1-2017 ngày Hoa Kỳ)

 

Nguyễn Minh Trung (1951-19??) (đă mất trên biển)

 

Mai Thị Tuyết  (195?-2017) (Đức) mất năm 2017 tại Đức

 

Trịnh Hồng Vân (1947-2016)  (B́nh Định)(mất ngày 23-12-2016 tức 25-11 Bính Thân tại TpHCM)   

     Trang chủ    Danh sách