Đỗ Đại Hải 

H́nh chụp ở Mỹ vào tháng 11 năm 2011

 

Uống cà phê cùng Vương An Phát (Ṿng A Phát) ở khách sạn Nikko Sanfrancisco

 

Uống cà phê cùng Vương An Phát (Ṿng A Phát) ở khách sạn Nikko Sanfrancisco

Đỗ Đại Hải