Lư Kim Huệ

Lư Kim Huệ là vợ của BS Nguyễn Đỗ Duy (trước kia làm ở BV B́nh Dân)

Dr. Nguyen Duy, MD
Dr. Nguyen Do Duy practices in Surgery and Vascular Surgery.
Bristol Park Medical Group Inc
11180 Warner Ave
Ste 161
Fountain Valley, CA 92708

Phone:  (714) 557-2905

H́nh họp mặt với Lư Kim Huệ tại TpHCM vào năm 2013.

 

Xem thêm