Nguyễn Trọng Khang

Trước làm ở Khoa Nhi BV Nhân Dân Gia Định
246/182 Ḥa Hưng, Q10
ĐTB: 3862.8511

Nguyễn Trọng Khang (4/7/2015)

Ngày 4/7/2015 bạn Nguyễn Trọng Khang tổ chức đám cuới cho con trai duy nhất là Trọng Lân + cô dâu Bích Thảo tại Majestic Hotel.