Khương Văn Lịch

Dentist, Oregon, USA

https://www.facebook.com/khuong.lich

Email: hỏi bs77dk@gmail.com

   
           1971              24-6-2012

 

1972:  từ trái qua phải: Phạm Doăn Luyện, Khương Văn Lịch (Mỹ), Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Diệu Liên Phương
Nguyễn Minh Tâm (Chicago, Mỹ), Hồ Yến Nhi, Nguyễn Văn Lư (chết?), Điền Ḥa Lễ

* 10-3-2017.  Các bạn ở California viếng tang thân mẫu bạn Khương Văn Lịch.

* 2-3-2017.  Tập thể cựu sinh viên YK SG-TPHCM khóa 1971-1977 thành tâm chia buồn cùng gia đ́nh bạn KHƯƠNG VĂN LỊCH. Thân mẫu của bạn Lịch vừa qua đời tại Mỹ.