Ngô Phước Long (1951-2017)
Sinh: 1951, Cần Thơ
Mất: 7 Sep 2017, Irvin City, Orange County, California

 

Vừa được tin buồn bạn Y Khoa cùng lớp chúng ta Ngô Phước Long đă từ giă anh em chúng ta

vào sáng ngày hôm nay 07 Sep 2017 tại California.

Tang Lễ của Bạn Ngô Phước Long sẽ được tổ chức

tại Melrose Abbey Funeral, 2303 South Manchester Ave, Anaheim, CA 98202.

Ngày và giờ thăm viếng: Thursday, Sep 14 từ 9 AM - 1 PM
 

Lớp Y khoa chúng ta sẽ contribute một Ṿng Hoa đến Gia Đ́nh Bạn Ngô Phước Long. 

 

Ngày 14-9-2017 (giờ Mỹ) các bạn ở California đến viếng NGÔ PHƯỚC LONG


Con gái, con trai, vợ và 2 người bà con của NGÔ PHƯỚC LONG

 

Con gái, con trai và vợ của NGÔ PHƯỚC LONG