Tiệc cưới của Trần Công Nguyên, con trai của Trần Công Mười Nguyễn Thị Kim Quy tại Grand Palace, đường Cộng Ḥa, Tân B́nh, TpHCM, tối 1-8-2015. Cô dâu tên là Kim Thoa.

 

Đào Thị Hồng Vân, Đỗ Đại Hải

Điền Ḥa Lễ

 

Ngô Thị Ngọc Nhung

Lê Thanh Hoàng, Nguyễn Chánh Đức & vợ

 

Nguyễn Văn Thông, Trần Công Mười, Nguyễn Thị Kim Quy (vợ Trần Công Mười), Kim Loan (vợ Nguyễn Văn Thông), Lă Thị Kim Mai, Lê Thanh Hoàng, Bùi Văn Hiệp

 

    Trần Công Mười