Trang chủ > Danh sch

Hồ Yến Nhi: Nhi Yen Huynh
Tel: (408) 270-4582 
1661 Burdette Dr., Suite N
San Jose, CA 95121

Dr. Nhi Y Huynh, Psychiatrist, 1661 Burdette Dr Ste N,  San Jose, CA 95121
(408) 270-4582    Cell Phone: (408) 679-9156       Email: hỏi bs77dk@gmail.com
Residency Hospital: Lincoln Med Mntl Health Center, New York

https://www.facebook.com/valerie.wynn.16

1972

 

1972:  từ tri qua phải: Phạm Don Luyện, Khương Văn Lịch (Mỹ), Nguyễn Đức Hng, Nguyễn Diệu Lin Phương
Nguyễn Minh Tm (Chicago, Mỹ), Hồ Yến Nhi, Nguyễn Văn L (chết?), Điền Ha Lễ

 

   20-7-2014

Phu qun của Hồ Yến Nhi l BS Huỳnh Tấn Đắt (tốt nghiệp YKSG năm 1969)

 

Phu qun của Hồ Yến Nhi l BS Huỳnh Tấn Đắt (tốt nghiệp YKSG năm 1969)

Từ tri qua phải: Phạm Don Luyện, Khương Văn Lịch (Mỹ), Nguyễn Đức Hng, Nguyễn Diệu Lin Phương,
Nguyễn Minh Tm ( Chicago, Mỹ), Hồ Yến Nhi, Nguyễn Văn L (chết?), Điền Ha Lễ

Trang chủ > Danh sch