Trang chủ

11-8-2016. H́nh một nhóm bạn đại diện toàn thể cựu sinh viên y khoa SG-TpHCM khóa 1971-1977 đến viếng ba của NGUYỄN DIỆU LIÊN PHƯỢNG lúc 15g30 ngày 11-8-2016. Videoclips: xem ở đây  hay ở đây.

Nguyễn Văn Thông, Phan Ḥa,Trịnh Anh Dũng.


Nguyễn Học Triết và Trịnh Anh Dũng

Nguyễn Mạnh Khang

Đỗ Đại Hải, Đào Thị Hồng Vân, Mai Đ́nh Ty

 

Đỗ Đại Hải, Đào Thị Hồng Vân, Nguyễn Diệu Liên Phương

 

Mai Đ́nh Ty, Đỗ Đại Hải, Đào Thị Hồng Vân, Nguyễn Diệu Liên Phương

Mai Đ́nh Ty, Đỗ Đại Hải, Đào Thị Hồng Vân, Nguyễn Diệu Liên Phương

 

Hàng đứng: Mai Đ́nh Ty, Vơ Khôi Bửu, Trịnh Anh Dũng;
Hàng ngồi: Nguyễn Diệu Liên Phương, Nguyễn Mạnh Khang, Nguyễn Học Triết, Phan Ḥa.

 

Hàng đứng: Mai Đ́nh Ty, Vơ Khôi Bửu, Trịnh Anh Dũng;
Hàng ngồi: Nguyễn Diệu Liên Phương, Nguyễn Mạnh Khang, Nguyễn Học Triết, Phan Ḥa.

 

Theo chiều kim đồng hồ: Nguyễn Văn Thông,  Phan Ḥa, Nguyễn Diệu Liên Phương, Nguyễn Mạnh Khang, Nguyễn Học Triết, Trịnh Anh Dũng.

 

Trịnh Anh Dũng, Phan Ḥa, Mai Đ́nh Ty, Nguyễn Diệu Liên Phương

Trang chủ