Thăm Nguyễn Thanh Thuận tại khoa Ngoại 2, Bệnh viện Điều Dưỡng - Phục Hồi Chức Năng - Bệnh Nghề Nghiệp Q8 vào sáng chủ nhật 15-7-2012

Đặng Thị Thùy Nhiên, Nguyễn Thanh Thuận, Vơ Khôi Bửu, Nguyễn Văn Thông

 

Đặng Thị Thùy Nhiên, Nguyễn Thanh Thuận, Vơ Khôi Bửu, Nguyễn Văn Thông

Đặng Thị Thùy Nhiên, Nguyễn Thanh Thuận, Nguyễn Văn Thông, Phan Ḥa

Nguyễn Thanh Thuận đă tự đi bộ được 400-500 mét/ngày.