5-12-2012

nghỉ học từ năm Y6

0166.524.0679


Tin về Nguyễn Thanh Thuận ngày
11-2-2013

Bút đàm của Nguyễn Thanh Thuận ngày 4-8-2012

H́nh CT vùng cổ của Nguyễn Thanh Thuận ngày 1-8-2012

Trích thư của Nguyễn Chánh Đức ngày 24-7-2012 về bệnh trạng của Nguyễn Thanh Thuận

Thăm Nguyễn Thanh Thuận tại khoa Ngoại 2, Bệnh viện Điều Dưỡng - Phục Hồi Chức Năng - Bệnh Nghề Nghiệp Q8 vào sáng chủ nhật 15-7-2012

11-6-2016. Nguyễn Thanh Thuận, Nguyễn Vĩnh Thống (trưa 11-6-2016) cùng Lê Văn Tin Vơ Khôi Bửu, tại nhà hàng Mùa Vàng, 197 Thành Thái, Q.10, TpHCM. Nguyễn Thanh Thuận hoàn toàn hết liệt, nói rơ ràng, nhưng c̣n phải mang canule.
Video: phần 1,    phần 2.