Lê Văn Tin

  

1993                          31-5-2008

. Nhà (pḥng mạch) 591 (số cũ: 70 H) Lư Thường Kiệt P.8, Tân B́nh, TPHCM
ĐTB: 3865 0558 - ĐTDĐ: 0918 298 036
. Phó chủ tịch Hội Luật gia Q. Tân B́nh, Giám đốc Trung Tâm Tư vấn pháp lư số 7
(Văn pḥng: 460 Cách mạng Tháng Tám, P4, Tân B́nh, 9485 660)