Nguyễn Học Triết  


18-6-1972            31-10-2010

 

lm hợp đồng tại BV Nguyễn Tri (Khoa Xương Khớp)
213/5 Nguyễn Thiện Thuật,  Q.3, TPHCM 

ĐTB:  3833 4572,      090-810-7319

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382809022

Mai Fall (vợ Triết)
https://www.facebook.com/mai.fall.16

2014

 

2014-06-15

2015