Nguyễn Huyền Trinh

  
1973                       31-10-2010

trước làm ở BV ĐHYD
(Pḥng Siêu âm)

trước ở 218F/17 Lầu 1
Trần Hưng Đạo B,
Q.5, TPHCM 

nay ở Mỹ