Nguyễn An Trinh

        1973         28-11-2009

 

trước làm ở BV Chợ Rẫy
nhà: 80/8B Tân Hoà Đông,
Q6, TPHCM   
 
Email: hỏi bs77dk@gmail.com