Trang chủ > Danh sch  >  Trịnh Hồng Vn

 

Từ quận 5, qua cầu Nguyễn Tri Phương v cầu Chnh Hưng, đi tiếp đường Phạm Hng khoảng 900 m, nhn bn phải sẽ thấy tấm biển ngang qua đường C3 c biển ghi "NGŨ HNH MIẾU".

 

Hẻm ny đối diện (hơi xo) với đường số 5 ở pha bn kia của đường Phạm Hng.

Hẻm ny cch đường Tạ Quang Bửu 300 mt.

 

Chi nhnh Phạm Hng của Vietcombank ở cạnh giao lộ Pham Hng-Đường số 5 (đối diện, hơi xo so với hẻm v nh Trịnh Hồng Vn.

 Đầu hẻm v nh Trịnh Hồng Vn, pha bn tay phải c biển chỉ vo Ngũ Hnh Miếu.

Đi vo hẻm, để bn tay tri, cửa vo nh Vn ở đầu hẻm thứ năm (bn tri) tnh từ đường Phạm Hng.

Khi đi vo hẻm, nhn bn tay tri tm hẻm thứ năm (tnh từ đường PHẠM HNG vo). Nh của bạn Vn ở cạnh hẻm ny.

 

Trang chủ > Danh sch  >  Trịnh Hồng Vn