Website của cựu sinh viên y khoa Sài G̣n - Thành phố Hồ Chí Minh  khóa 1971-1977

(do VƠ KHÔI BỬU thực hiện)

Trang chủ

Danh sách

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển vào năm thứ nhất Y Khoa Đại Học Sài G̣n 1971

Danh sách các bạn cùng học (1971-1975 và 1975-1977) chúng tôi có được thông tin (xếp theo tên)

Danh sách các bạn cùng học (1971-1975 và 1975-1977) chúng tôi có được thông tin (xếp theo nơi sinh)

Phiếu thực tập Mô và Phôi Học Y 1 niên khóa 1971-1972

Phiếu thực tập Mô và Phôi Học Nha 1 niên khóa 1971-1972

Danh sách và h́nh từng bạn vừa được sửa chữa ngày 8-12-2013

Danh sách các bạn đă mất

H́nh một số bạn quân y

H́nh và thông tin của từng bạn trên Flick
Xếp theo chữ cái đầu của tên:  A  B  C  D  Đ  G  H  K  L  M  N  P  Q  S  T  V  Y

Poster ra mắt ngày 1-1-2012  (100 cm × 150 cm) ra mắt ngày họp mặt với h́nh chân dung của 162 bạn.

Thời trung học:

Trong lớp bác sĩ SG-TPHCM khóa 1971-1977, có:

- Cựu học sinh Trường Trung học Cường Để (Quy Nhơn): Vơ Khôi Bửu, Vơ Ngọc Luyện, Phan Ḥa.

- Cựu học sinh Lycée Marie Curie: Vơ Ngọc Huệ Lisette, Nguyễn Xuân Bích Huyên, Đinh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Xuân Tô Angélique.

- Cựu học sinh Lasan Adran (Đà Lạt): Nguyễn Hùng Tuấn, Lê Văn Dịu

- Cựu học sinh Lycée Yersin (Đà Lạt): Lê Thị Hường, Đồng Ngọc Khanh

- Cựu học sinh Trường Trung học Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ): Đào Thị Búp, Hồ Yến Nhi.

- Cựu học sinh Trường  Nữ Trung học Gia Long:  Đặng Thị Thùy Nhiên, Ngô Thị Ngọc Nhung, Huỳnh Tuyết Sương

- Cựu học sinh Trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn: Nguyễn Anh Dũng, Bùi Văn Hiệp

- Cựu học sinh Trường Trung học Hưng Đạo: Sy Kim Sanh, Ṿng A Phát

- Cựu học sinh Trường ...(Kampuchia): Nguyễn Thanh Vân

- Cựu học sinh  Trường Trung học Lasan Adran: Lê Văn Dịu

- Cựu học sinh  Trường Trung học Lasan Đức Minh, 146 Hiền Vương (nay là Vơ Thị Sáu), Q3, TP.HCM: Nguyễn Vĩ Liệt và Nguyễn Bá Nghiên đă học chung trong niên khóa 1969-1970  (H́nh chụp)

- Cựu học sinh Trường Trung học Lê Văn Duyệt: Lê Thu Nguyệt

- Cựu học sinh Trường Trung học Lư Thường Kiệt Hóc Môn: Lê Văn Tin

- Cựu học sinh Trường Trung học Ngô Quyền (Biên Ḥa): Đào Thị Hồng Vân

- Cựu học sinh Trường Trung học Nguyễn Huệ Tuy Ḥa, Phú Yên (1956-1962): Phạm Minh Bửu.

- Cựu học sinh Trường Trung học Petrus Kư:  Nguyễn Chánh Đức, Lê Trường Giang, Đỗ Đại Hải, Vũ Mạnh Thực, Vũ Mạnh Tiến.

- Cựu học sinh Trường Trung học Phan Bội Châu (B́nh Thuận):  Phạm Huy Khiêm

- Cựu học sinh Trường Trung học Phan Thanh Giản (Cần Thơ): Nguyễn Tiến Điệp, Ngô Phước Long, Trần Văn Minh, Trần Sophia

- Cựu học sinh Trường Saint Paul (Sài G̣n): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương Mai, Lư Kim Huệ.

- Cựu học sinh Trường Tabert: Nguyễn Hạnh, Nguyễn Thanh Minh.

- Cựu học sinh Trường Trung học bán công Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, tỉnh B́nh Định): Ngô Lợi, Trịnh Hồng Vân

- Cựu học sinh Trường Trung học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh B́nh Định): Vơ Khôi Bửu (khóa đệ thất 1963-1964), Hoàng Hoa Hải (khóa đệ thất 1962-1963), Phan Ḥa (khóa đệ thất 1961-1962), Điền Ḥa Lễ (khóa đệ thất 1963-1964), Hồ Xuân Phương (khóa đệ thất 1963-1964).

- Cựu học sinh Trường Trung học Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngăi): Phạm Kim Ánh, Nguyễn Văn Bích, Cao Văn Hơn.

- Cựu học sinh Trường Trung học Trưng Vương:  Nguyễn An Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Yến

- Cựu học sinh lớp đệ nhất B, Trường Trung học Vơ Tánh Nha Trang (1962-1963): Phạm Minh Bửu.

- Cựu học sinh Trường Trung học Vĩnh B́nh: Lê Văn Hưởng

- Cựu học sinh Trường Trung học Vơ Trường Toản (Sài G̣n): Nguyễn Thy Anh, Phạm Doăn Luyện, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Tiến Điệp.

- Năm 1971, có 1 nữ (Đinh Thị Ngọc Lan, quê ở Chánh Tường, xă Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ)

11 nam thanh niên B́nh Định đỗ vào Y Khoa Sài G̣n

(Hoài Nhơn có 7 chàng: Vơ Khôi Bửu, Hoàng Hoa Hải, Phan Ḥa, Điền Ḥa Lễ, Ngô Lợi, Hồ Xuân Phương, Trịnh Hồng Vân;

Phù Mỹ có 1 chàng: Nguyễn Thanh Thuận;

An Nhơn có 1 chàng: Vơ Ngọc Luyện;

Quy Nhơn có 1 chàng (Nguyễn Vũ Khanh);

Phan Hữu Ḥa không rơ ở huyện nào): tỷ lệ 12/203

và 2 chàng đỗ vào Nha Khoa (Hoài Nhơn: Vơ Khôi Bửu; An Nhơn: Lưu Đ́nh Trứ) tỷ lệ 2/50.

Thời tiểu học:

- Cựu học sinh Trường Tiểu học xă Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn, B́nh Định): Vơ Khôi Bửu

- Nguyễn Tăng Tri và Phạm Văn Hùng  cùng lớp ở tiểu học từ lớp ba đến lớp nhất (niên khóa 1960 đến 1963, trường Trung Tiểu học  Phan Thanh Giản Đà Nẵng).

Trúng tuyển cả Y và Nha năm 1971
Năm 1971, trường Nha tuyển 50 sinh viên, nhưng chỉ có 19 học Nha, c̣n lại hoc Y.
Danh sách một số đậu cả Y và Nha:
Vơ Khôi Bửu, Nguyễn Kim, Nguyễn Hùng Tuấn, Nguyễn Tăng Tri,...(và nhiều bạn khác)

Mong các bạn cho biết danh sách các đồng môn thời trung học và danh sách đậu cả Y & Nha về cho bs77dk@gmail.com để bổ sung vào trang này.