Trang chủ    Hnh năm 2005   Hnh khc  

Hnh họp mặt tại nh Nguyễn Qu Hng (California) ngy 4-1-2015 do V Thanh Sơn gửi đến

Con v vợ của Nguyễn Minh Tm, Nguyễn Thị L Minh, Trương Ngọc Từ v vợ, vợ của Ng Phước Long

 

Ngồi: DS Hằng (vợ của Bi Thin Triệu.
Đứng: Ng Phước Long, Hồ Xun Sơn, Phạm Kim nh, Nguyễn Anh Dũng,
Trịnh Quốc Hng, Tạ Đức Nghiễm, V Ngọc Luyện, Nguyễn Minh Tm.

 

  DS Hằng (vợ của Bi Thiện Triệu)  

 

  BS Nghi (trn ta ba kha)       BS Phạm Đăng Long Cơ (anh rễ của Bi Thiện Triệu)

   Cao Văn Hơn & vợ  

   Vợ của Hồ Xun Sơn

 

   Nguyễn Cao Ngọc & vợ

DS Bi thị Lm Thy (chị của Bi Thiện Triệu)(o đỏ), Ng Lợi,  hai người khng thuộc kha mnh.

  khng r tn               khng r tn   

 

 

Đứng: Nguyễn Qu Hng, Tạ Đức Nghiễm, Trịnh Quốc Hng, Trương Ngọc Từ, Nguyễn Anh Dũng
Ngồi: V Ngọc Luyện, Nguyễn Cao Ngọc

 

Nguyễn Thị L Minh, Trần Ngọc Dung, Nguyễn Thị Tuệ, Nguyễn Minh Tm, PhanTuyết Mai, Ng Lợi,

Trương Quang Phong (sau Nguyễn Thị L Minh), Cao Văn Hơn (sau Trần Ngọc Dung)

 

Ng Lợi, Chu Thị Minh Lưu, Phạm Kim nh, Trần Thị Bch Bảo, Ng Phước Long

 

V Thanh Sơn, Hồ Xun Sơn, Bi Thiện Triệu

 

V Ngọc Luyện, Nguyễn Cao Ngọc

 

  Chu Thị Minh Lưu

  Vợ của Trương Ngọc Từ & vợ của Ng Phước Long

 

Trang chủ    Hnh năm 2005   Hnh khc