Hnh thầy c

Ban giảng huấn Y Khoa Si Gn (c một số bc sĩ v sinh vin y khoa đứng chụp chung)

Vi dng tm lược lịch sử  Y Khoa Đại Học H Nội (1902-1954) v Y Khoa Đại Học Si Gn (1947-1975), GS Đo Hữu Anh
 
Một bi viết khc về lịch sử trường y Việt Nam
 
Vi kỷ niệm của một sinh vin trường thuốc, BS Nguyễn Lưu Vin
 
Giới thiệu đi nt về Đại học Y H Nội  PGS Tn Thất Bch
 
Trường Đại Học Y Khoa Minh Đức

Trường Đại Học Y Khoa Si Gn (theo Wikipedia)